Paskutinį balandžio sekmadienį (04-28) Paįstrys sulaukė daug svečių. Visą dieną buvo švenčiami šv. Jurgio atlaidai, kurie prasidėjo Paįstrio M. Marijos Globos bažnyčioje. Šv. Mišias aukojo Paįstrio klebonas kanauninkas Pranciškus Tamulionis. Vėliau vyko Paįstrio kraštiečių klubo „Ąžuolas“ ataskaitinis susirinkimas. Jame dalyvavo pirmoji klubo prezidentė Janina Stakelytė-Kumpienė, antrasis prezidentas gydytojas Petras Knizikevičius, kraštiečių tarybos nariai, kraštiečiai ir svečiai. Prezidentas Petras Nevulis pateikė 2019–2023 m. darbų ataskaitą, buhalterė Genovaitė Glušokienė atsiskaitė už finansinę dalį. Rinkimai vyks rudeniop, nes reikia daryti pakeitimų klubo įstatuose. Jau yra renkami rašiniai per krašto šventę išeisiančiam laikraščiui „Paįstrietis“. Po pietų skulptoriaus Juozo Zikaro gimtojoje sodyboje vyko tradicinės „Literatūrinės Jurginės“, skirtos Paįstrio bažnyčios statytojui kunigui poetui Jurgiui Tilvyčiui-Žalvarniui atminti. Šventinį renginį rengė Paįstrio kultūros centro darbuotojai, vedė centro direktorė Daiva Kiršgalvienė. Smagu, kad į kraštiečių literatų kvietimą atsiliepė Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos eiliuotojai. Atvyko biržiečių, pasvaliečių, Panevėžio miesto TAU literatų klubo „Sietuva“ ir Panevėžio rajono literatų klubo „Polėkis“ narių. Šoko tautiniais rūbais pasipuošę Paįstrio jaunieji šokėjai. Grojo ir dainavo kolektyvas iš Pasvalio rajono Joniškėlio ir Panevėžio rajono Velžio. Visi buvo pavaišinti šiltais pietumis. Aplankytas skulptoriaus J. Zikaro muziejus, pabendrauta, nes buvo puikus oras ir šaunūs susirinkusieji. Tikimės, kad esamos tradicijos ir toliau bus puoselėjamos.

 

Ona Striškienė, Paįstrio kraštiečių klubo „Ąžuolas“ ir Panevėžio r. literatų klubo „Polėkis“ narė

image_print