Miežiškių kultūros centro Nevėžio padalinyje Panevėžio rajono savivaldybės finansuojamą vaikų neformaliojo švietimo būrelį „Garsų ir spalvų mozaika“ lankė 12 vaikų. Programa buvo vykdoma antrus metus.

Programos tikslas – ugdyti bendrąsias vaikų kompetencijas plėtojant muzikinę ir meninę raišką.

Meninės raiškos priemonės padėjo vaikams atskleisti savo kūrybines galias. Jie mokėsi bendrauti ir bendradarbiauti, gerbti visus, esančius šalia. Džiugino pozytivus požiūris į veiklas. Įvairaus amžiaus ir iš įvairių mokyklų susirinkę vaikai stiprino savo socialinius įgūdžius. Dirbo grupėmis, dalinosi informacija ir patirtimi. Buvo atsižvelgiama į vaikų emocijas, jų poreikius. Užsiėmimai teikė jiems pažinimo džiaugsmo ir noro tobulėti.

Kiekviename užsiėmime vaikai turėjo galimybių kurti. Veiklų įvairovė skatino vaikus atrasti mėgiamiausią sritį, padėjo suvokti, kas jiems patinka ir parodyti savo sugebėjimus. Naudojant įvairius metodus, buvo ugdomi meniniai vaikų gebėjimai, supažindinama su įvairiomis technikomis. Siekta, kad vaikai jaukiai ir saugiai jaustųsi, išreikštų save per muziką ir dailę bei išsakytų savo nuomones.

Buvo surengtos keturios įvairaus stiliaus darbų parodos, kuriose dalyvavo NVŠ būrelį lankantys vaikai.

Vaikams labai patiko vaidybinės improvizacijos. Jose jie bandė išreikšti save ir parodyti savo emocijas. Taip pat su vaikais žaidėme lietuvių liaudies žaidimus, mokėmės smulkiosios lietuvių tautosakos tekstus, dainavome lietuvių liaudies dainas.

Būrelio vaikai aktyviai dalyvavo Nevėžio padalinio kultūrinėje, edukacinėje veikloje: virtualiame Vasario 16-osios renginyje „Mes – tai tu“, Kovo 11-osios renginyje „Už Lietuvą!“, Tarptautinės vaikų knygos dienos minėjime, virtualioje velykinių atvirukų  parodoje, edukacinėje išvykoje į Eglutės žaisliukų muziejų, edukacinėje programoje „Moliūgų žibintų dirbtuvėlės“, parodoje „Moliūgų žibintai“, padėkos vakare „Pabūkime kartu“, edukacinėje programoje „Eglutės žaisliuko gamyba“, akcijoje „Padovanok gerumo“, kalėdinės eglutės įžiebimo šventėje.

Dėl metų pradžioje paskelbto karantino programos turinį reikėjo pritaikyti nuotoliniam darbui. Tai puikiai pavyko – vaikai noriai jungėsi per „Zoom“ programą ir atlikdavo numatytas užduotis. Pradėję dirbti kontaktiniu būdu galėjome atlikti daugiau įvairių užduočių grupėmis, vaikai buvo pasiilgę gyvo bendravimo, todėl aktyviai dalyvavo ir gerai vertino numatytas veiklas.

 Po sunkios dienos mokykloje vaikai noriai rinkosi į būrelį, kuriame galėjo pasikalbėti, pasipasakoti ir užsiimti juos džiuginančiomis veiklomis.

Dėkoju vaikams, jų tėveliams ir globėjams už puikų laiką kartu.


Programos vadovė Jolanta Karaliūnienė

Nuotraukos Juliaus Eigirdo ir Jolantos Karaliūnienės

 

 

image_print