Žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus deklaruoti žemdirbiai galės nuo balandžio 19 d. iki birželio 14 d. Pavėluotai paraiškos bus priimamos iki liepos 8 d. – praneša Žemės ūkio ministerija.

Vienas svarbiausių šių metų deklaravimo pakeitimų susijęs su valstybinės žemės deklaravimu.

Visų plotų, patenkančių į „valstybinės žemės“ ir (arba) „laisvos valstybinės žemės“ sluoksnius, žemės naudojimo ar valdymo teisės patvirtinimo dokumentai turės būti registruoti Valdų registre iki paraiškos patvirtinimo ir (ar) keitimo datos.

 • Absoliuti dauguma šių dokumentų bus įkelti į Valdų registrą per Paraiškų priėmimo informacinę sistemą (PPIS) iš anksto. Tad pareiškėjai, deklaruodami plotus, jau matys šią informaciją sistemoje.  Jei dokumentų nebus Valdų registre, deklaruojant pasėlius nebus galima įbraižyti šių valstybinės žemės plotų.
 • Įbraižant valstybinės žemės plotus taikoma 10 proc., bet ne daugiau nei 1 ha paklaida laukui (praėjusiais metais buvo 2 ha).
 • Darbuotojai, padedantys pareiškėjams deklaruoti žemės plotus, neprivalės tikrinti valdymo teisę pagrindžiančių dokumentų. PPIS tai padarys automatiškai.
 • VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (ŽŪIKVC) užtikrins galimybę pareiškėjui atnaujinti valdos ir (arba) ūkininko ūkio duomenis.
 • Atsisakyta reikalavimo pareiškėjui pateikti kadastro žemėlapius (žemės sklypų planus), nes duomenys buvo naudojami tik apytikslei vietai nustatyti.

Žemės ūkio veiklos vykdymo tvarkos pokyčiai

Pakeistas reikalavimas, kuris buvo taikomas visiems deklaruojamiems plotams  dėl žemės ūkio augalų dominavimo. Šis reikalavimas bus taikomas tik susietajai paramai, visur kitur bus reikalaujama tik auginti žemės ūkio augalus.

Patikslintas reikalavimas dėl juodojo pūdymo. Anksčiau reikalauta, kad juodasis pūdymas būtų įdirbamas periodiškai, dabar nustatyta, kad jis turės būti įdirbtas bent kartą po birželio 1 d.

Yra pakeitimų ir dėl pievų priežiūros – šienavimo.

 • Didinamas žolės smulkinimo ir paskleidimo plotas pareiškėjams, turintiems mažiau nei 0,3 sąlyginio gyvulio (SG) – iki 10 proc. viso deklaruoto ploto. Praėjusiais metais buvo reikalaujama 3 proc. deklaruotų pievų ploto.
 • Papildoma išimtis dėl šienavimo numatyta ir bitininkams. Jiems leidžiama prižiūrėti pievas taip, kaip jiems patogu ir tikslinga – bičių laikytojai, turintys registruotas 5 ir daugiau bičių šeimų (1 šeima padengia 0,59 ha), galės smulkinti ir paskleisti žolę lauke.
 • Augalų, auginamų sėklai, plotuose buvo padaryta išimtis – pareiškėjai gali šienauti, smulkindami žolę, o derlius iš šių plotų turi būti nuimtas iki einamųjų metų spalio 1 d.

Pievų atnaujinimas naudojant bearimes technologijas suarimu nelaikomas, vadinasi, pievos paskirtis nesikeičia.

Susietosios paramos pokyčiai

Patikslinti reikalavimai, kaip turėtų būti pateiktos nuotraukos iš lauko per „NMA Agro“. Taip pat aiškiau nustatoma, kad daržoves auginti reikia įdirbtoje ariamojoje žemėje.

Patikslintos reikalaujamos išsėti sertifikuotos sėklos normos. Jos sumažintos 10 kg/ha, išskyrus vasarinių kviečių normą – ji padidinta iki 200 kg/ha.

Patikslinta dalis bendrųjų reikalavimų:

 • Plotai, kuriuose atvirame ir (ar) uždarame grunte auginami klasifikatoriaus V grupės augalai kaip sodinukai, skirti persodinti kitoje vietoje, arba dėl ūglių, skiepų ar poskiepių, gali būti deklaruojami kaip medelynai klasifikatoriaus kodu MED „Medelynai“. Jei plote auginami keli V grupės augalai, jie neišskiriami ir deklaruojami bendrai kodu MED.
 • Ilginamas sankcijų dėl neteisėto deklaravimo laikotarpis. Jis sieks 4 metus (einamieji  metai ir 3 praėjusieji).
 • Atsiranda naujas klasifikatoriaus kodas AGP, skirtas deklaruoti atstatomas daugiametes pievas ir ganyklas. Toks kodas šiais metais dar nebus aktyvus, nes reikalavimo atkurti daugiametes pievas ir ganyklas nėra.
 • Įvedamas natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos sluoksnis.

Paraiškas galima teikti savivaldybės, kurioje registruota pareiškėjo žemės ūkio valda, seniūnijose, taip pat savarankiškai prisijungus prie PPIS internete.

Pranešama, kad ŽŪIKVC artimiausiu metu parengs PPIS naujovių mokomąją medžiagą savivaldybių (seniūnijų) darbuotojams, kurie šiemet konsultuos paramos gavėjus, padės jiems užpildyti, patvirtinti paraiškos elektroninę formą bei elektroniniu būdu įbraižyti deklaruojamų laukų ribas PPIS.


Parengta pagal Žemės ūkio ministerijos informaciją

 

image_print