Panevėžio rajono savivaldybė pradėjo mokėti dalinę kompensaciją gyventojams, patyrusiems nuostolių dėl 2023 m. rugpjūčio  7 d. kilusios audros.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais valstybės skirtos paramos lėšos naudojamos tik gyvenamųjų namų stogams padarytai žalai iš dalies atlyginti.

Panevėžio rajono savivaldybei tam tikslui iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo skirta 361 tūkst. 42 eurai.

Savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl stichinio meteorologinio reiškinio buvo paskelbta šešiose Panevėžio rajono seniūnijose. Jų gyventojai galėjo teikti prašymus dėl patirtos žalos dalinio kompensavimo.

Prašymus svarstė paramos už žalą, patirtą dėl ekstremaliosios situacijos, prašymų vertinimo komisija.

Komisijos įvertintos žalos pinigai pervedami į nukentėjusių gyventojų banko sąskaitas.

Kilus klausimų prašome kreiptis į komisijos narį, Juridinio skyriaus patarėją, atliekantį savivaldybės parengties pareigūno funkcijas, Aivarą Valantiejų tel. (8 45) 50 37 27.


Savivaldybės informacija

image_print