Ekonominių sunkumų dėl COVID-19 viruso protrūkio turintys paukščių laikytojai nuo balandžio 19 d. iki 30 d. gali teikti paraiškas valstybės paramai gauti.

Žemės ūkio ministerija praneša, kad už viščiuką broilerį bus mokama 0,5 Eur, o už mėsai auginamą kalakutą – 4 Eur. Suma (neatskaičius mokesčių) vienam paukščių laikytojui negalės viršyti 225 tūkst. Eur. Jeigu ūkio subjektas veiklą vykdo keliuose sektoriuose, bendra laikinos valstybės pagalbos suma negalės viršyti 1 800 tūkst. Eur vienai įmonei.

Parama bus mokama, jeigu 2021 m. sausio – vasario  mėn. bendros vidutinės paukščių laikytojų pajamos už parduotus skersti paukščius, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenimis, buvo bent 5 proc. mažesnės, palyginti su 2017–2019 m. spalio mėnesiais.

Pagalba bus teikiama paukščių augintojams, kurių vardu Ūkinių gyvūnų registre nuo 2021 m. kovo 1 d. iki paraiškos gauti pagalbą pagal taisykles pateikimo dienos (imtinai) registruota ne mažiau kaip 100 broilerių arba 20 kalakutų – bus imami to laikotarpio paskutinio registravimo duomenys.

Apie kitus tinkamumo paramai gauti kriterijus daugiau informacijos rasite čia.

Laikinosios valstybės pagalbos paukščių laikytojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 viruso protrūkio, administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 3D-235, galite rasti čia.

Iš viso šiai priemonei, kuria siekiama padėti paukštininkystės sektoriui, 2021 m. pirmam pusmečiui numatyta skirti 3,7 mln. Eur.

Pareiškėjas, teikdamas paraišką, kartu turi pateikti ir dokumentus bei duomenis, įrodančius jo tinkamumą gauti pagalbą pagal taisykles.

Panevėžio rajono paukščių laikytojai paraišką ir reikalingus dokumentus kviečiami teikti Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriui iš anksto telefonu suderintu laiku. Skambinti Žemės ūkio skyriaus vedėjai Zitai Bakanienei tel. (8 45) 58 25 76, 8 688 91 449.


Savivaldybės informacija

image_print