Patvirtinta Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo (NSŠ) iniciatyvinė grupė, kuri iki kovo 1 d. įsipareigojo parengti Panevėžio r. savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2022–2024 metų veiksmų planą.

Andrius Busila, Panevėžio rajono visuomenės sveikatos biuro direktorius (pirmininko pavaduotojas);

Edita Grucienė, Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja (sekretorė);

Renata Jankevičienė, Panevėžio rajono švietimo centro direktoriaus pavaduotoja (pirmininkė);

Skaidrutė Kriukienė, Panevėžio rajono TAU Bernatonių fakulteto dekanė;

Karolina Raziūnienė, Liūdynės kultūros centro direktorė;

Irena Sabaliauskienė, Panevėžio rajono TAU Raguvos fakulteto dekanė.

Sveikiname visus grupės narius. Tikimės, kad naujos NSŠ iniciatyvinės grupės narės, ilgametės Panevėžio rajono švietimo lyderės – Irena Sabaliauskienė ir Skaidrutė Kriukienė pasiūlys naujų minčių ir idėjų grupės veiklai.

Pasiūlymus dėl NSŠ organizavimo Panevėžio rajone siųskite el. p. [email protected] iki vasario 15 d.

Panevėžio r. savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2022–2024 metų veiksmų plano gairių rengimas. Plačiau.

Tyrimo rezultatų pristatymas Švietimo centre

Panevėžio rajono visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė Kristina Šlekienė, bendradarbiaudama su Panevėžio rajono švietimo centru ir Panevėžio rajono savivaldybės viešąja biblioteka, atliko tyrimą „Panevėžio rajono pagyvenusio amžiaus asmenų mitybos ypatumai ir jų sąsajos su nusiskundimais sveikata“. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti ir įvertinti Panevėžio rajono socialiai motyvuotų pagyvenusio amžiaus asmenų gyvensenos ypatumus ir sąsajas su sveikatos nusiskundimais. Plačiau.

image_print