Vadovaujantis LR Atliekų tvarkymo įstatymu, nuo 2017 m. spalio 1 d. Panevėžio rajone už mišrių komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą pradėta taikyti dvinarė vietinė rinkliava. Šią rinkliavą Panevėžio rajono savivaldybės Tarybos 2016-02-18 sprendimu Nr. T-32 pavesta administruoti Panevėžio apskrities savivaldybių įsteigtam juridiniam asmeniui – Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centrui. Šis sprendimas atitinka LR Atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsnio 1 punkto nuostatas, kuriame sakoma, kad „Kelios ar visos į komunalinių atliekų tvarkymo regioną įeinančios savivaldybės, didindamos atliekų tvarkymo sistemos efektyvumą, gali bendradarbiauti ir kartu įsteigti juridinį asmenį – komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorių.“

Aukščiau minėto įstatymo 30-1 straipsnio 2 punkte nurodyta, kad „Nekilnojamojo turto objektų, kurių rūšių sąrašą nustato Aplinkos ministerija, savininkas arba įgalioti asmenys privalo mokėti nustatytą rinkliavą.“ Vietinės rinkliavos įvedimo atveju jokios sutartys nesudaromos. Asmenys, kurie iki minėtos sutarties turėjo komunalinių atliekų surinkimo konteinerius ir naudojosi rajono savivaldybės sukurta atliekų surinkimo sistema, jokie nepatogumai nekilo. Jiems tereikėjo pakeisti tik mokesčio už atliekų tvarkymą gavėją.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-06-02 15:57

image_print