Nuo 2020-01-01 sprendžiant šeimos ginčus taikoma privalomoji mediacija. Todėl asmuo, siekiantis nutraukti santuoką, turėtų kreiptis į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą (toliau – Tarnyba) ar į  konkretų mediatorių dėl privalomosios mediacijos taikymo. Tuo atveju, jeigu ginčo šalims nepavyksta sudaryti taikos sutartį, asmuo turi teisę kreiptis į teismą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Jeigu nėra ginčo, šalys nori nutraukti santuoką bendru sutarimu ir taikiai sutaria dėl visų su santuokos nutraukimu privalomų klausimų išsprendimo, tokiais atvejais asmenims nereikia kreiptis į Tarnybą ar konkretų mediatorių dėl privalomosios mediacijos taikymo, asmenys turi teisę dokumentus (prašymą dėl santuokos nutraukimo ir santuokos nutraukimo pasekmių sutartį) pateikti tvirtinti teismui. Nesudėtingus procesinius sprendimus dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu rengia pirminę teisinę pagalbą teikiantys specialistai. Pažymime, kad yra galimybė pagal asmens deklaruotą ar faktinę gyvenamąją vietą toje savivaldybėje gauti pirminę nemokamą teisinę pagalbą. Taip pat yra galimybė, atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas ir turtą, gauti nemokamą advokatą. Dėl nemokamos pirminės teisinės pagalbos galima kreiptis į Panevėžio rajono savivaldybės Juridinio skyriaus vyr. specialistą 116 kab., Vasario 16-osios g. 27, Panevėžyje, telefonas pasiteirauti: (8 45) 42 92 63.  Teisinė pagalba teikiama: pirmadieniais nuo 10 val. iki 12 val. ir nuo 13 val. iki 17 val.; antradieniais nuo 9 val. iki 12 val.; trečiadieniais neteikiama; ketvirtadieniais nuo 9 val. iki 12 val. ir nuo 13 val. iki 17 val.; penktadieniais nuo 9 val. iki  12 val. Pažymime, kad paskelbto karantino metu Panevėžio rajono savivaldybės gyventojai aptarnaujami nuotoliniu būdu iš anksto užsiregistravę tel. (8 45) 42 92 63.

image_print