Lietuvos valstybę auginame kasdien ir kiekvienas, todėl Naujamiesčio gimnazijoje skiriama nemažai dėmesio mokinių patriotizmo, pilietiškumo ugdymui, sudominimui Lietuvos istorija, jos didinga praeitimi. Ir šiemet pasitinkant Nepriklausomybės 30-metį ugdymo įstaigoje vyko įvairios akcijos, renginiai.

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Jurgita Klimavičiūtė jau kovo 6 d. organizavo Dailyraščio konkursą. Visa mokyklos bendruomenė rašė Justino Marcinkevičiaus kūrinio „Mažvydas“ ištrauką. Gražiausio ir taisyklingiausio rašto laimėtojai apdovanoti padėkomis ir prizais.  Kovo 9 d. pradinių klasių mokytojas metodininkas Sigitas Žaluda su trečios klasės mokiniais pirmadienio rytmetį inscenizavo ir  visiems pradinių klasių mokiniams atskleidė svarbiausius Valstybės įvykius per 1000 metų: Lietuvos vardo paminėjimą, Mindaugo karūnavimo bei Žalgirio mūšio datas, Lietuvos-Lenkijos valstybės žlugimą, 1918 metų Valstybės atkūrimo aktą – Vasario 16-ąją, Sovietų sąjungos okupacijos tragizmą, pasaulyje tris Baltijos seses išgarsinusį Baltijos kelią bei 1990-ųjų  Kovo 11-osios akto pasirašymą. Kitų klasių mokiniai – pirmokai, antrokai ir ketvirtokai papildė programą savo pasirodymais. Deklamavo eiles apie Tėvynę, dainavo patriotines dainas. Kovo 10 d. visa mokyklos bendruomenė nešini tautinės vėliavos spalvų malūnėliais papuošė gimnazijos kalną ir iš jų sudėjo skaičių 30, dalyvavo Laisvės bėgimo bei Trispalvės išskleidimo akcijoje.

Šventės pabaigoje mokyklos direktorė pasidžiaugė, kad visa bendruomenė aktyviai įsitraukė į veiklas, akcijas ir priminė, kad Kovo 11-osios aktą pasirašė 124 signatarai, o 6 Aukščiausiosios Tarybos nariai susilaikė. Ji palinkėjo visiems netapti tais šešiais, o ryžtingai, darbščiai, atsakingai kurti Lietuvos ateitį.


 Naujamiesčio gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui Sigitas Žaluda

Paskutinis atnaujinimas: 2020-07-07 22:01

image_print