2021 m. rugsėjo mėn. 20 d. 9 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje numatoma svarstyti:

Darbotvarkė:
1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Ignalinos kultūros centro sienų tapybos–sgrafito „Gamtos pasaulyje“ (u. k. 46284), Ignalinos r. sav., Ignalinos sen., Ignalinos m., Ateities g. 43, apsaugos suteikimo ir įrašymo į Kultūros vertybių registrą.
Papildoma informacija:
Rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektu siūloma, remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, surinkta archyvine medžiaga ir publikacijomis, suteikti apsaugą Ignalinos kultūros centro sienų tapybai–sgrafitui „Gamtos pasaulyje“ (u. k. 46284), nustatyti vertingąsias savybes, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas.

2. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Namo (u. k. 10531), Panevėžio r. sav., Paįstrio sen. Paliukų k., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas – valstybės saugomas.
Rengėjas – Panevėžio–Utenos teritorinis skyrius.
Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektu siūloma patikslinti Namo (10531) vertingąsias savybes.

3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Balingrado Dievo Apvaizdos bažnyčios statinių komplekso (u. k. 30717), Švenčionių r. sav., Magūnų sen. Balingrado k., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas – valstybės saugomas.
Rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektu siūloma tikslinti Balingrado Dievo Apvaizdos bažnyčios statinių komplekso (u. k. 30717) kompleksinių dalių – Dievo Apvaizdos bažnyčios (u. k. 30718) bei Šventoriaus tvoros ir vartų (u. k. 30719) vertingąsias savybes. Objekto teritorijos bei apsaugos zonos ribos nebus keičiamos.

4. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Koplytstulpis su Šv. Kazimiero, Pietos, Šv. Jurgio, nežinomo šventojo horeljefais (u. k. 4897), Panevėžio r. sav., Ramygalos sen. Pašilių I k., dėl apsaugos netaikymo.
Papildoma informacija:
Statusas – valstybės saugomas.
Rengėjas – Panevėžio–Utenos teritorinis skyrius.
2021 m. koplytstulpis perduotas saugoti Panevėžio kraštotyros muziejui nuolatiniam saugojimui.


Savivaldybės informacija

image_print