Neformalusis suaugusiųjų švietimas

Panevėžio rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo iniciatyvinės grupės  nuostatai

  • Renata Jankevičienė, Panevėžio rajono švietimo centro direktoriaus pavaduotoja – pirmininkė
  • Andrius Busila, Panevėžio rajono visuomenės sveikatos biuro direktorius – pavaduotojas
  • Edita Grucienė, Panevėžio rajono viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja – sekretorė
  • Skaidrutė Kriukienė, Panevėžio rajono TAU Bernatonių fakulteto dekanė – narė
  • Irena Sabaliauskienė, Panevėžio rajono TAU Raguvos fakulteto dekanė – narė
  • Karolina Raziūnienė, Liūdynės kultūros centro direktorė – narė

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo naujienos

Kviečiame dalyvauti Suaugusiųjų mokymosi savaitės „Mokymosi siluetai“ renginiuose

Panevėžio rajono švietimo centras – Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano koordinatorius – bendradarbiaudamas su Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija NSŠ teikėjus kviečia bendradarbiauti organizuojant 2022 metų suaugusiųjų mokymosi savaitės „Mokymosi siluetai“ renginius. Užpildytas Suaugusiųjų mokymosi savaitės dalyvio anketas prašome siųsti direktoriaus pavaduotojai Renatai Jankevičienei iki lapkričio 1 d. Šių metų Suaugusiųjų mokymosi savaitės idėją įkvėpė avangardinio kino kūrėjo Jono Meko mintys apie prasmės ieškojimą kasdieniuose, paprastuose dalykuose, apie mokymąsi – kasdienybės prasmę. „Mano gyvenimas nėra važiavimas į tikslą, bet grožėjimasis…

Skaityti


Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos „Dabartis su praeities prieskoniais“ veiklos

TAU Raguvos ir Šilų fakultetų klausytojai kartu su Raguvos kultūros centru įgyvendina neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos „Dabartis su praeities prieskoniais“ veiklas. Šios programos veiklos nukreiptos įgyvendinti vieną iš Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2022–2024 metų veiksmų plano prioritetą: krašto pažinimą bei veiksmų plano tikslą – suaugusiųjų kompetencijų gilinimas formuojant mokymosi visą gyvenimą nuostatas. Veiklų metu sujungiamos senjorams svarbios ir įdomios krašto pažinimo temos, skatinamas vyresnio amžiaus žmonių aktyvumas ir bendravimas, kaip priešprieša pasyvumui, vienatvei ir susvetimėjimui.…

Skaityti


Naujo suaugusiųjų mokymo etapo pradžia Panevėžio rajono trečiojo amžiaus universiteto Bernatonių fakultete

Spalio mėnesį prasideda užsiėmimai Trečiojo amžiaus universitetuose. 13 d. Bernatonių fakulteto klausytojai rinkosi į pirmąjį šių mokslo metų susitikimą. Malonu, kad fakulteto klausytojų skaičius ne tik nesumažėjo, bet ir padidėjo. Susirinkusius nuoširdžiai pasveikino ir mokymosi sėkmės linkėjo Bernatonių bibliotekininkė Lina Šatienė ir Paįstrio kultūros centro Bernatonių skyriaus vadovė Giedrė Rameikienė. Aptarę mokslo metų uždavinius, išanalizavę Sveikos ir ekologiškos gyvensenos bei krašto pažinimo programą, bendravome su lektore medike Vida Valantinaite. Simboliška, kad pirmame susitikime aptarėme pirmosios pagalbos teikimo temą. Lektorė aiškiai, suprantamai, aktyviai ir vaizdžiai…

Skaityti


Gilintis į krašto pažinimą skatins suaugusiųjų švietimo projektas

Jau daug metų Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka dalyvauja Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programoje, rengdama įvairius projektus. Rajono bibliotekose buvo organizuojami užsiėmimai, skatinantys rajono gyventojų kūrybines galias, sveiką gyvenseną. Vyko mokymai ir praktiniai užsiėmimai, skirti įvairių sričių terapijoms, dailės, meno, biblioterapijai ir kt. 2022 m. projektas „Atverk krašto istorijas: neformalaus švietimo veiklos suaugusiems“ skirtas krašto pažinimui taikant įvairius metodus, gilinantis į mikrorajonų saugomų objektų, lankytinų vietų populiarinimo galimybes. Dalyviai semsis patirties klausydami paskaitų,…

Skaityti


Susitikimas su Uwe Gartenschlaegeriu

Panevėžio rajono švietimo centro direktoriaus pavaduotoja Renata Jankevičienė dalyvavo ŠMSM vykusiame susitikime su Europos suaugusiųjų švietimo asociacijos prezidentu Uwe Gartenschlaegeriu bei Rumšiškėse vykusiuose mokymuose „Pasaulio ir Europos suaugusiųjų švietimo aktualijos ir tendencijos“. Renginių įspūdžius bei nuorodas į  Uwe Gartenschlaegerio aptartus dokumentus rasite „Epale“ publikuojamame straipsnyje „Tegu suaugusiųjų švietimas nelieka paraštėse“. Švietimo centro informacija  

Skaityti


LSŠA leidinyje „Savišvieta“ pristatomi PRŠC įgyvendinti projektai

Pirmasis šių metų „Savišvietos“ leidinys skirtas Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos (LSŠA) 30-ajam jubiliejui. Leidinyje pristatomi du Panevėžio rajono švietimo centro įgyvendinti projektai – „Teisės. Aktyvus pilietiškumas ir pagyvenusių žmonių vaidmuo visuomenėje“ (projekto veiklų  koordinatorė Lietuvoje – Jurgita Vaitiekūnienė), „Suaugusiųjų skaitmeninių įgūdžių gilinimas siekiant gyvenimo kokybės“ (projekto veiklų koordinatorė Lietuvoje – Renata Jankevičienė) bei kartu su LSŠA konsorciumu įgyvendintas projektas „Andragogo misija – suteikti besimokančiajam sparnus“. Kviečiame skaityti   Švietimo centro informacija    …

Skaityti


Švietimo centre planuojami nauji TAU mokslo metai

Švietimo centro darbuotojai TAU dekanus pakvietė į susitikimą, kurio metu aptartos 2022–2023 m. m. veiklos. Remdamiesi Panevėžio rajono Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų planu dekanams pasiūlėme gilinti krašto pažinimo, sveikos ir ekologiškos gyvensenos bei skaitmenines kompetencijas. Labiausiai dekanai kartu su savo klausytojais norėtų pažinti savo kraštą bei išmokti sveikai ir ekologiškai gyventi. Tikslus fakultetų ir klausytojų skaičius paaiškės spalio 1-ąją dieną. Pagrindinis reikalavimas – viename fakultete turi būti ne mažiau kaip 25 klausytojai. Gilinant senjorų sveikos gyvensenos kompetencijas bus bendradarbiaujama su Visuomenės sveikatos biuru.…

Skaityti


Švietimo centro atstovės gilino profesines kompetencijas Suomijoje

Penkių suaugusiųjų švietimo institucijų konsorciumas (Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, Kauno rajono švietimo centras, Panevėžio rajono švietimo centras, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba ir Gyvenimo ir tikėjimo institutas) vykdo „Erasmus+“ projektą „Andragogo misija: suteikti besimokančiajam sparnus“. Suomijoje vykusiuose kursuose „Nuotolinio ir/ar mišraus mokymo programų ir medžiagos kūrimas“ dalyvavo Birutė Savickienė ir Renata Jankevičienė, rengiančios ir įgyvendinančios nuotolinio mokymosi programas Panevėžio rajono suaugusiesiems. Plačiau skaitykite „Epale“ (Europos elektroninėje suaugusiųjų mokymosi platformoje)  Švietimo centro informacija  …

Skaityti


Paskutinis atnaujinimas: 2022-01-07 12:38