TAU Raguvos ir Šilų fakultetų klausytojai kartu su Raguvos kultūros centru įgyvendina neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos „Dabartis su praeities prieskoniais“ veiklas. Šios programos veiklos nukreiptos įgyvendinti vieną iš Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2022–2024 metų veiksmų plano prioritetą: krašto pažinimą bei veiksmų plano tikslą – suaugusiųjų kompetencijų gilinimas formuojant mokymosi visą gyvenimą nuostatas. Veiklų metu sujungiamos senjorams svarbios ir įdomios krašto pažinimo temos, skatinamas vyresnio amžiaus žmonių aktyvumas ir bendravimas, kaip priešprieša pasyvumui, vienatvei ir susvetimėjimui.

Įgyvendinant veiklas programos dalyviams surengti du skirtingų temų seminarai: „Savitas ir europinis Lietuvos kultūros paveldas“, „Papročių kaita: kitokie, bet gyvi“, surengti du seminarai-edukacinės išvykos: „Abipus Nevėžio“, „Vienuolynų kultūra – Lietuvos kultūros dalis“. Renginiai buvo skirti suaugusiųjų kultūriniams poreikiams, orientuotiems į krašto pažinimą, tenkinti. Dalyviai patobulino istorijos žinių gilinimo, savo identiteto ir kultūros pažinimo kompetencijas.

Esame dėkingi Švietimo centrui už bendradarbiavimą parengiant kvalifikacinę programą ir kartu įgyvendinant išsikeltus tikslus. Visi programos dalyviai pagal jų išklausytų programos valandų skaičių gaus Švietimo centro parengtus kvalifikacinius pažymėjimus.


TAU Raguvos fakulteto dekanė Irena Sabaliauskienė

Nuotraukos TAU klausytojos Reginos Slučkienės

 

image_print