Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, parengti „Naujo ruožo iš Kauno į Ramygalą statybos projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos” (2019-04-03 Nr. 8.1/2019-03), ruožo Šėta – Ramygala (DPS4), Panevėžio raj. sav. projektiniai pasiūlymai

STATYBVIETĖS ADRESAS IR ŽEMĖS SKLYPO KADASTRINIS NUMERIS:

Adresas: Šėta – Ramygala, Panevėžio r. sav.
Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr. geležinkelio statiniams: 6610/8001:1; 6621/8001:1; 6624/8001:3; 6603/8001:2; 6603/8001:1; 6624/8001:1;
Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr. vietinės reikšmės automobilių keliams: neregistruotas (1K), neregistruotas (2K), neregistruotas (3K), neregistruotas (4K),
6610/7001:6, neregistruotas (6K), neregistruotas (7K), neregistruotas (8K), neregistruotas (9K), neregistruotas (10K), neregistruotas (11K), neregistruotas  (12K), neregistruotas (13K), 6621/7001:13, neregistruotas (15K), neregistruotas (16K),
neregistruotas (17K), neregistruotas (18K), neregistruotas (19K), 6621/7001:9, 6621/7001:10, 6621/7001:8, neregistruotas (23K), neregistruotas (24K), neregistruotas (25K), 6624/7001:19, 6624/7001:18, neregistruotas (28K), 6624/7001:14, neregistruotas (30K), 6624/7001:16, neregistruotas (32K), 6610/1:750, 6610/1:749

STATINIŲ ESAMA IR (AR) NUMATOMA PAGRINDINĖ NAUDOJIMO PASKIRTIS:

Susisiekimo komunikacijos: geležinkelio kelias, Susisiekimo komunikacijos: keliai, Susisiekimo komunikacijos: kiti transporto statiniai, Inžineriniai tinklai: elektros tinklai, Inžineriniai tinklai: dujų tinklai, Inžineriniai tinklai: ryšių (telekomunikacijų) tinklai, Hidrotechnikos statiniai: melioracijos statiniai

UŽSAKOVAS:

RB Rail AS Lietuvos filialas, juridinio asmens kodas 304430116,
J.Basanavičiaus g. 24, 03224 Vilnius, tel. +371 669 67171, el.p. [email protected]

STATYTOJAS:

AB „LTG Infra”, juridinio asmens kodas 305202934,
Geležinkelio g. 2, LT-02100, Vilnius, tel. (8 5) 269 3353, el.p. [email protected]

PROJEKTUOTOJAS:

IDOM Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U., juridinio asmens kodas A48283964, Avenida Zarandoa 23, Bilbao, Spain, tel.+34 94 479 76 00, el.p. [email protected]
Statinio projekto vadovas – Jorge Bernabeu Larena
Projektuotojo įgaliotas asmuo – Enrique Rico Izquierdo

UAB „Kelprojektas“, juridinio asmens kodas 234004210, Jonavos g.7 (D korpusas), LT-44192 Kaunas, tel. +370 372 23186, el.p. [email protected]
Projekto koordinatorius – Arvydas Čibirka tel. +370 615 73225, el.p. [email protected]lt

SUSIPAŽINTI SU PROJEKTINIAIS PASIŪLYMAIS GALIMA SVETAINĖSE: Panevėžio rajono savivaldybės oficialiame puslapyje https://www.panrs.lt

Rail Baltica oficialiame puslapyje www.railbaltica.org/info  

PASIŪLYMUS IKI VIEŠO SUSIRINKIMO GALIMA TEIKTI: Paštu – UAB „Kelprojektas“, Jonavos g.7 (D korpusas), LT-44192 Kaunas,

adresuojant PV Geniui Borutai arba el. paštu: [email protected] ir [email protected]

VIEŠO SUSIRINKIMO DUOMENYS: Viešasis susirinkimas įvyks 20210323 16:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTgwZGM0YTYtODYzMS00YjhkLWIyOGMtODZiOWNkNjYxZGY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a2728528-eff8-409c-a379-7d900c45d9ba%22%2c%22Oid%22%3a%22d1038bf3-964d-4d1f-85bb-58d0c77cb483%22%7d


Geležinkelių veiklos skyrius RB projekto administratorė Šarūnė Tučinskaitė

image_print