STATYBVIETĖS ADRESAS IR ŽEMĖS SKLYPO KADASTRINIS NUMERIS

Adresas: Ramygala – Berčiūnai (DPS1), Panevėžio raj. sav.

Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr. geležinkelio statiniams:

6624/8001:1; 6603/8001:3; 6603/8001:4; 6684/8001:1; 6685/8001:1; 6677/8001:1; 6644/8001:1; 6646/8001:3; 6646/8001:4; 6646/8001:2.

Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr. vietinės reikšmės automobilių keliams:

6603/7001:21; 6603/7001:15; 6603/7001:14; 6624/7001:17; 6603/7001:9; 6603/7001:12; 6603/7001:20; 6603/7001:10; 6603/7001:11; 6603/7001:13; 6603/7001:18; 6603/7001:18;  6603/7001:8; 6603/7001:16; 6603/7001:17; 6684/7001:6; 6685/7001:4; 6684/7001:5;  6684/7001:4; 6684/7001:7; 6685/7001:6; 6685/7001:5; 6685/7001:7; 6677/7001:24;  6677/7001:21 6677/7001:20; 6677/7001:23; 6644/7001:10; 6677/7001:19; 6644/7001:11; 6677/7001:22; 6644/7001:13; 6644/7001:12; 6646/7001:16; 6646/7001:17; 6646/7001:23;  6646/7001:24; 6677/7001:22.

STATINIŲ ESAMA IR (AR) NUMATOMA PAGRINDINĖ NAUDOJIMO PASKIRTIS

Susisiekimo komunikacijos: geležinkelio kelias

Susisiekimo komunikacijos: keliai

Susisiekimo komunikacijos: kiti transporto statiniai

Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai

Inžineriniai tinklai: elektros tinklai

Inžineriniai tinklai: dujų tinklai

Inžineriniai tinklai: ryšių (telekomunikacijų) tinklai

Hidrotechnikos statiniai: melioracijos statiniai

UŽSAKOVAS

RB Rail AS Lietuvos filialas, juridinio asmens kodas 304430116,

J.Basanavičiaus g. 24, 03224 Vilnius,

tel. +371 669 67171, el.p. [email protected]

STATYTOJAS

AB „LTG Infra”, juridinio asmens kodas 305202934,

Geležinkelio g.2, LT-02100, Vilnius,

tel. (8 5) 269 3353, el.p. [email protected]

PROJEKTUOTOJAS

IDOM Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U., juridinio asmens kodas A48283964, Avenida Zarandoa 23, Bilbao, Spain, tel.+34 94 479 76 00, el.p. [email protected]

Statinio projekto vadovas – Jorge Bernabeu Larena

Projektuotojo įgaliotas asmuo – Enrique Rico Izquierdo

UAB „Kelprojektas“, juridinio asmens kodas 234004210, Jonavos g.7 (D korpusas), LT-44192 Kaunas, tel. +370 372 23186, el.p. [email protected]

Projekto koordinatorius – Dainius Gečas tel. +370 61616536, el.p. [email protected]

SUSIPAŽINTI SU PROJEKTINIAIS PASIŪLYMAIS GALIMA SVETAINĖSE:

Panevėžio rajono savivaldybės oficialiame puslapyje https://www.panrs.lt/

Rail Baltica oficialiame puslapyje www.railbaltica.org/info

PASIŪLYMUS IKI VIEŠO SUSIRINKIMO GALIMA TEIKTI:

Paštu – UAB „Kelprojektas“, Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius,

adresuojant PDV Tomai Šakalienei arba el. paštu: [email protected]

VIEŠO SUSIRINKIMO DUOMENYS:

Viešasis susirinkimas įvyks 20211012 16:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzhkNmE1MDgtOGIzZi00ZDAzLTkwOWYtMzc3M2NkODNkNGI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a2728528-eff8-409c-a379-7d900c45d9ba%22%2c%22Oid%22%3a%22d1038bf3-964d-4d1f-85bb-58d0c77cb483%22%7d


Architektūros skyriaus informacija

image_print