Vienas iš Erasmus+ programos projekto „Sėkmingas mokytojas – laimingas vaikas – tobulėjanti visuomenė“ tikslų – susipažinti su Montessori pedagogika ir gilintis į jos principus.

Intensyviai ruošėmės darbo stebėjimo vizitui Italijoje, Udinės provincijoje. Lapkričio 28 – gruodžio 5 d. jos lankėsi Montessori ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Pedagogės įtraukė į pasirengimo darbo stebėjimo vizitui veiklas ir ugdytinius. Priešmokyklinės „Ežiukų“ grupės auklėtiniai noriai gamino dovanas „Among Us“ bendraamžiams Italijoje ir paslėpė jose staigmeną – Naujamiesčio miestelio simbolį. Juo tapo ne tik šv. Apaštalo evangelisto Mato bažnyčios nuotrauka, bet ir spalvotos vaikų širdelės.

Vizito metu stebėjome kolegių darbą Italijos Friuli-Venezia-Giulia regiono Udinės provincijos Agazzi ir Instituto Comprensivo Montessorri mokyklose, 6-8 metų amžiaus vaikų klasėse. Įprasta ugdymo(si) diena atrodo sekančiai:

vaikai susirenka į mokyklą tam tikru laiku, užeina į klasę, sveikinasi su mokytojais, eina prie lentynų su medžiaga pamokoms, sėdasi prie stalų. Vaikas gali pasirinkti tik tai, kas yra klasėje, o ten – tik specialiai paruoštos, pedagogų atrinktos užduotys, kurios naudingos konkrečiam vaikui. Be to, kasdien privalomi penki dalykai: matematika, gimtoji kalba, literatūra, pasaulio pažinimas ir anglų kalba. Kai planas išpildytas, galima daryti tai, ką nori, apsiribojant mokykliniais užsiėmimais. Mus sužavėjo betarpiški mokytojų ir mokinių santykiai, mokinių savarankiškumas ir gebėjimas bendradarbiauti tarpusavyje.

Savo įstaigoje naudosime paprastas, bet labai efektingas Montessori pedagogikos ugdymo priemones kasdienėse vaikų veiklose. Italiją paliekame užmezgusios bendradarbiavimo ryšius su Montessori pedagogikos profesionalais.

Erasmus+ programos projektas „Sėkmingas mokytojas – laimingas vaikas – tobulėjanti visuomenė“ jau baigtas. Šio projekto metu, darbo stebėjimo vizituose, mūsų įstaigos pedagogai susipažino su inovatyviais ugdymo metodais ir juos sėkmingai taiko ugdymo procese, įgyta patirtimi dalijasi su kolegomis konferencijų metu. Dėka Nacionalinio švietimo mainų paramos fondo finansuojamo projekto Naujamiesčio lopšelio darželio „Bitutė“ pedagogai aplankė ikimokyklinio ugdymo įstaigas Kroatijoje, Ispanijoje ir Italijoje. Galėjo palyginti ikimokyklinio ugdymo švietimo sistemas skirtingose šalyse, pasisemti idėjų darbui su ikimokyklinio amžiaus ugdytiniais, tuo pačiu užmezgė ryšius su naujais socialiniais partneriais.


Projekto koordinatorė Eglė Čepulienė ir vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja   Irena Bernatonytė

Šis projektas finansuojamas remiant Europos komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

 

image_print