Mokyklų edukacinių erdvių 2020 m. konkursas

Konkursas organizuojamas dviem etapais. 

Pirmasis etapas vyks savivaldybėse iki birželio 15 d.
Nacionalinis etapas rengiamas iki 2020 m. rugpjūčio 14 d. 

Rezultatai bus skelbiami rugpjūčio pabaigoje.

Kodėl rengiamas konkursas?

Konkurso tikslas – aktyvinti mokyklų tikslingą, darnų ir estetišką edukacinių erdvių kūrimą ir kūrybišką jų naudojimą mokinių ugdymo procesui organizuoti, įtraukiant į praktinę veiklą visą mokyklos bendruomenę; skatinti mokyklų bendruomenių kūrybiškumą ir savarankiškumą, kuriant mokyklos vidaus ir lauko ir edukacines erdves; ugdyti vaikų ir jaunimo aplinkosaugos ir bendrąsias vertybes, formuojant mokyklos aplinkos savitumą, kuriant gamtos ir žmogaus sąlyčio aplinkoje zonas; stiprinti bendravimo ir bendradarbiavimo ryšius tarp ikimokyklinio, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo įstaigų, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų, skleisti gerąją patirtį.

Kas gali dalyvauti?

Konkurse gali dalyvauti ikimokyklinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo įstaigos, visų tipų bendrojo ugdymo mokyklos.

Kaip pasirengti dalyvavimui konkurse pirmą kartą?

Konkurse atskirai vertinamos dvi mokyklų kategorijos: jau tapusios konkurso prizininkėmis ir dalyvaujančios pirmą kartą (A ir B kategorijos). Skiriasi vertinimo kriterijai. Pirmą kartą dalyvaujančios mokyklos turi įsivertinti savo edukacines erdves pateiktoje kriterijų lentelėje. Svarbu žinoti, kad ne visi kriterijai yra privalomi (ne visos mokyklos savo aplinkose turi visus edukacinių erdvių komponentus). Todėl svarbu įsivertinti objektyviai. Planuojant pavasario-vasaros sezono veiklas galima nusimatyti edukacinių erdvių pokyčius, patobulinimus, kurie pažymimi kriterijų lentelėje.

Kaip pasirengti A kategorijos mokykloms?

Atkreipkite dėmesį į kriterijų lentelės pokyčius. Kai kurie pusjuodžiu šriftu pažymėti kriterijai yra privalomi A kategorijos mokykloms ir turi būti būdingi mokyklos edukacinei erdvei. Tai reiškia, kad šių kriterijų negalima žymėti „neatitinka“.