2021 metai skirti skulptoriaus Juozo Zikaro, Laisvės statulos kūrėjo, 140-osioms gimimo metinėms paminėti. Grupė Trečiojo amžiaus universiteto Bernatonių ir Paįstrio fakultetų klausytojų spalio 28 d. lankėsi Juozo Zikaro muziejuje Kaune.

Juozas Zikaras – vienas pirmųjų profesionalių Lietuvos skulptorių. Profesorius
J. Zikaras gimė 1881 m. lapkričio 18 d. Paliukų kaime Panevėžio rajone. Vaikystėje piemenavo, pramokęs staliaus amato, kartu su tėvu dengė stogus, dirbo kitokius statybos darbus, pardavinėdavo savo drožtas šventųjų statulėles pakelių kryžiams, pramokęs griežti smuiku grojo nedideliame Panevėžio orkestre.

Vėliau, remiamas Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Jono Jablonskio, kitų mecenatų, mokėsi Vilniaus piešimo mokykloje, studijavo Peterburge dailę.

1914 m. Peterburge susituokė su rokiškiete Anele Tūbelyte, po poros metų baigė Peterburgo dailės akademiją. 1918 m. J. Zikaras grįžo į Lietuvą, mokytojavo Panevėžyje, kur sukūrė daugelį nepriklausomos Lietuvos simboliais tapusių meno kūrinių. 1928 m. su šeima persikėlė iš Panevėžio į Kauną. Dėstė Kauno meno mokykloje, Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute, 1944 m. tapo profesoriumi. J. Zikaras išugdė tokius menininkus kaip Petras Aleksandravičius, Vytautas Kašuba, Juozas Kėdainis, Napoleonas Petrulis ir kt.

Zikarai užaugino tris sūnus ir dukrą. Vienas iš sūnų, kaip ir tėvas, tapo žinomu skulptoriumi Australijoje.

Juozas Zikaras mirė 1944 m. lapkričio 10 d. Kaune. Palaidotas Petrašiūnų kapinėse.

Puikios muziejaus darbuotojos labai įdomiai, šiltai ir nuoširdžiai papasakojo apie Juozo Zikaro gyvenimą, veiklą, Zikarų šeimos tradicijas. Supažindino su muziejaus eksponatais, J. Zikaro kūryba.

Dėkingi esame Panevėžio rajono švietimo centrui už suteiktą transportą.

image_print