Mokinių pasiekimų patikrinimai

2021 m. rajono gimnazijas baigia 155 abiturientai. Pagrindinė brandos egzaminų sesija prasidės privalomu lietuvių kalbos ir literatūros valstybiniu ir mokykliniu brandos egzaminu birželio 7 dieną ir baigsis liepos 2 dieną fizikos valstybiniu brandos egzaminu.

Šiais metais iš viso rajone įsteigta 12 valstybinių ir tiek pat mokyklinių brandos egzaminų centrų.

Menų (laikė 24 abiturientai iš 6 gimnazijų) ir technologijų (laikė 12 abiturientų iš 3 gimnazijų) mokykliniai brandos egzaminai buvo vykdomi 2020 m. spalio 1–2021 m. gegužės 10 d. Kaip ir ankstesniais metais, nebuvo rengusių brandos darbą.

Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą pasirinko 111, mokyklinį – 45 abiturientai.

Populiariausias valstybinis brandos egzaminas – užsienio kalbos (anglų). Jį pasirinko 128 abiturientai. Užsienio kalbos valstybinį egzaminą sudaro kalbėjimo, klausymo, skaitymo ir rašymo dalys. Jis vykdomas dvi dienas. Šiais metais tai bus birželio 14 d. ir birželio 21 d. Nedaug mažiau abiturientų laikys matematikos valstybinį brandos egzaminą – 117. Kitų egzaminų populiarumas mažesnis: istorijos – 54, biologijos – 52, geografijos – 23, informacinių technologijų – 16, fizikos – 14.

Dėl mažo pasirinkusiųjų skaičiaus chemijos (4 abiturientai) ir užsienio kalbos – rusų (1 abiturientas) abiturientai laikyti vyks į  Panevėžio miesto savivaldybės įsteigtus centrus.

Neatsirado norinčių laikyti užsienio kalbų – prancūzų ir vokiečių – valstybinius brandos egzaminus.

Šiemet visų egzaminų trukmė ilginama 15 minučių.

Egzaminų centruose bus privaloma laikytis saugumo reikalavimų, bus pasirūpinta dezinfekcinėmis priemonėmis, ribojamas kandidatų skaičius egzamino patalpoje.

Kandidatai per egzaminą bus sodinami taip, kad būtų išlaikytas dviejų metrų atstumas, egzaminų centruose bus privalu pasirūpinti keliais įėjimais.

Kaip ir pernai, vienoje patalpoje galės būti ne daugiau nei devyni kandidatai, informacinių technologijų egzaminas galės būti laikomas šešių asmenų grupėje.

Atvykdami į brandos egzaminą abiturientai būtinai turi turėti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą arba leidimą gyventi Lietuvoje) ar vairuotojo pažymėjimą, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).

Į brandos egzaminą abiturientas negali vykti, jeigu pasireiškė ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), jei paskirta privaloma izoliacija ir nepasibaigęs izoliacijos laikotarpis.

Abiturientai gali pasinaudoti teise atlikti profilaktinį tyrimą dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymo arba pasiskiepyti (abiturientams sudarytos sąlygos skiepytis prioriteto tvarka).

Paisantys nustatytų reikalavimų, pasinaudojusieji teise profilaktiškai išsitirti ar skiepytis sudaro prielaidas užtikrinti savo, savo draugų ir egzamino vykdytojų saugumą. COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) arba pareigos izoliuotis atvejais būtina apie tai informuoti mokyklos, kurioje abiturientas mokosi, vadovą. Susirgusiems prieš egzaminą teisės aktų nustatyta tvarka bus sudarytos sąlygos egzaminą laikyti pakartotinėje sesijoje arba jie nuo egzamino bus atleisti.


Pagal NŠA informaciją parengė vyr. specialistė Ilona Čingienė

 

Paskutinis atnaujinimas: 2021-06-01 13:05