Mokinių pasiekimų patikrinimai

2023–2024 mokslo metų Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų tvarkaraščiai

2022–2023 mokslo metų Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, Brandos egzaminų ir Tarpinio patikrinimo tvarkaraščiai

2022–2023 mokslo metų brandos egzaminų bazine mokykla Panevėžio rajone paskirta Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija (Laisvės g. 18, Krekenavos mstl., 38310 Panevėžio r. Tel. 59 32 83, Tel. 8 687 18 564, [email protected] http://www.kmag.lt).

Bazinė mokykla – mokykla, priimanti eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuojanti ir vykdanti mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusių kandidatų apeliacijų nagrinėjimą.

Eksternas  asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.

Eksternai, planuojantys brandos egzaminus laikyti 2022–2023 mokslo metais, turi iki lapkričio 24 dienos pateikti prašymus Panevėžio r. Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos direktoriui.

Eksternai, nepateikę prašymo iki lapkričio 24 dienos, ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki pakartotinės sesijos pradžios dar galės prašymus pateikti Kauno miesto administracijos direktoriaus paskirtos bazinės mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje.

 Kartu su prašymu bazinės mokyklos vadovui eksternas privalo pateikti:

  1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;
  2. vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);
  3. užsienio kvalifikacijų atveju, bent vieną iš 3.1–3.3 punktuose nurodytų dokumentų ar patvirtintą jo kopiją:

3.1. švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo;

3.2. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai;

3.3. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta (įskaitant pripažinimą, suteikiant kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises bei pripažinimą tik kartu su papildomais reikalavimais) lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui;

  1. užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys);
  2. kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus.

Eksternas sumoka 14,48 euro už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą į Panevėžio r. Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos sąskaitą Nr. LT267300010002389959

Išsamesnę informaciją teikia:

  • Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Ilona Čingienė, tel. (8 45) 58 29 07, mob. 8 626 48 241, el. p. [email protected]

 Daugiau apie egzaminus skaitykite čia.

2022 m. brandos egzaminų tvarkaraštis


Abiturientai pasirinko, kokius egzaminus laikys 2022 m. brandos egzaminų sesijoje. Prašymus laikyti brandos egzaminus pateikė 146 kandidatai (9 mažiau nei praėjusiais metais).

Laikyti lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą pasirinko 108 kandidatai, užsienio kalbos (anglų) valstybinį brandos egzaminą – 105, matematikos valstybinį brandos egzaminą – 101, biologijos valstybinį brandos egzaminą – 59, istorijos valstybinį brandos egzaminą – 55, informacinių technologijų valstybinį brandos egzaminą – 22, geografijos valstybinį brandos egzaminą – 15. Mažiausias pasirinkusiųjų skaičius fizikos valstybinį brandos egzaminą – 10, chemijos valstybinį brandos egzaminą – 5, užsienio kalbos (rusų) valstybinį brandos egzaminą – 2.

Neatsirado norinčių laikyti užsienio kalbų – prancūzų ir vokiečių – valstybinius brandos egzaminus.

Iš mokyklinių brandos egzaminų populiariausias menų brandos egzaminas. Jį laikyti pasirinko 22 kandidatai. Technologijų mokyklinį brandos egzaminą – 15.

Privalomo lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – abiturientai galėjo rinktis laisvai. Šiemet prašymus laikyti valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą pateikė 74 proc. kandidatų.

Lyginant su praėjusiais metais, šiemet daugiau abiturientų pasirinko valstybinius lietuvių kalbos ir literatūros (2022 m. – 74 proc. , 2021 m. – 70 proc.), istorijos (2022 m. – 38 proc. , 2021 m. – 34 proc.), informacinių technologijų (2022 m. – 15 proc. , 2021 m. – 10 proc.), biologijos (2022 m. – 40 proc. , 2021 m. – 32 proc.) brandos egzaminus. Sumažėjo anglų kalbos (2022 m. – 72 proc. , 2021 m. – 82 proc.), fizikos (2022 m. – 7 proc. , 2021 m. – 9 proc.), matematikos (2022 m. – 69 proc. , 2021 m. – 74 proc.), geografijos (2022 m. – 10 proc. , 2021 m. – 15 proc.) valstybinių brandos egzaminų pasirinkimai.

Iš viso kandidatai galėjo rinktis laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus. Šiais metais abiturientams buvo galimybė pasirinkti daugiau egzaminų nei laikys. Iki 2022 m. kovo 15 dienos abiturientai galės vieno ar kelių brandos egzaminų atsisakyti.

Eksternai, nepateikę prašymo iki lapkričio 24 d., ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki pakartotinės sesijos pradžios dar galės prašymus pateikti Kauno miesto administracijos direktoriaus paskirtos bazinės mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje.


Informaciją parengė vyr. specialistė Ilona Čingienė

 

Paskutinis atnaujinimas: 2023-12-19 16:47