Mokinių pasiekimų patikrinimai

Abiturientai pasirinko, kokius egzaminus laikys 2022 m. brandos egzaminų sesijoje. Prašymus laikyti brandos egzaminus pateikė 146 kandidatai (9 mažiau nei praėjusiais metais).

Laikyti lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą pasirinko 108 kandidatai, užsienio kalbos (anglų) valstybinį brandos egzaminą – 105, matematikos valstybinį brandos egzaminą – 101, biologijos valstybinį brandos egzaminą – 59, istorijos valstybinį brandos egzaminą – 55, informacinių technologijų valstybinį brandos egzaminą – 22, geografijos valstybinį brandos egzaminą – 15. Mažiausias pasirinkusiųjų skaičius fizikos valstybinį brandos egzaminą – 10, chemijos valstybinį brandos egzaminą – 5, užsienio kalbos (rusų) valstybinį brandos egzaminą – 2.

Neatsirado norinčių laikyti užsienio kalbų – prancūzų ir vokiečių – valstybinius brandos egzaminus.

Iš mokyklinių brandos egzaminų populiariausias menų brandos egzaminas. Jį laikyti pasirinko 22 kandidatai. Technologijų mokyklinį brandos egzaminą – 15.

Privalomo lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – abiturientai galėjo rinktis laisvai. Šiemet prašymus laikyti valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą pateikė 74 proc. kandidatų.

Lyginant su praėjusiais metais, šiemet daugiau abiturientų pasirinko valstybinius lietuvių kalbos ir literatūros (2022 m. – 74 proc. , 2021 m. – 70 proc.), istorijos (2022 m. – 38 proc. , 2021 m. – 34 proc.), informacinių technologijų (2022 m. – 15 proc. , 2021 m. – 10 proc.), biologijos (2022 m. – 40 proc. , 2021 m. – 32 proc.) brandos egzaminus. Sumažėjo anglų kalbos (2022 m. – 72 proc. , 2021 m. – 82 proc.), fizikos (2022 m. – 7 proc. , 2021 m. – 9 proc.), matematikos (2022 m. – 69 proc. , 2021 m. – 74 proc.), geografijos (2022 m. – 10 proc. , 2021 m. – 15 proc.) valstybinių brandos egzaminų pasirinkimai.

Iš viso kandidatai galėjo rinktis laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus. Šiais metais abiturientams buvo galimybė pasirinkti daugiau egzaminų nei laikys. Iki 2022 m. kovo 15 dienos abiturientai galės vieno ar kelių brandos egzaminų atsisakyti.

Eksternai, nepateikę prašymo iki lapkričio 24 d., ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki pakartotinės sesijos pradžios dar galės prašymus pateikti Kauno miesto administracijos direktoriaus paskirtos bazinės mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje.


Informaciją parengė vyr. specialistė Ilona Čingienė

 

2022 m. brandos egzaminų tvarkaraštis

Paskutinis atnaujinimas: 2021-12-09 07:55