Geriausio Metų mokytojo vardas šiemet suteiktas Naujamiesčio gimnazijos pradinio ugdymo mokytojai metodininkei Astai Žaludienei. Ji – devyniolikta Panevėžio rajono pedagogė, kurios darbas įvertintas šiuo garbingu titulu.  Tradiciškai Metų mokytojas sveikinamas Tarptautinės mokytojų dienos šventėje spalio mėnesį.

Asta Žaludienė gimė 1976 m. sausio 5 d. Panevėžio rajone, Naujamiestyje. Naujamiesčio gimnazijoje dirba nuo 1998 metų rugsėjo 1 d. Mokytoja  savo darbe nuolat diegia ir išbando naujoves, kasmet kelia sau ir kolegoms naujus iššūkius: integruoti į ugdymo procesą ir turinį informacines, skaitmenines  technologijas, kurti kūrybiškumą skatinančias edukacines aplinkas, keisti pamokos organizavimą, kurti projektus, skatinančius visos gimnazijos bendruomenės kūrybiškumą ir bendrystę.

Mokytoja aktyviai dalyvauja Švietimo mainų paramos, Nacionalinės švietimo agentūros, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos vykdomuose projektuose.  Mokytojos A. Žaludienės pamokos išsiskiria planingumu, originaliu ugdomosios medžiagos pateikimu: integruojama su muzika, etnokultūra, gausu praktinės, eksperimentinės, kūrybinės veiklos. Mokytoja skatina mokinius bandyti naujas veiklas, nebijoti eksperimentuoti, planuoti savo mokymąsi. Mokytoja konsultavo ir padėjo įrengti laboratoriją pradinių klasių mokiniams. Asta Žaludienė turi savitą vertinimo sistemą, kūrybiškai naudoja įdomius mokymosi motyvaciją skatinančius metodus. Ši mokytoja išsiskiria iš kitų kolegų gebėjimu strategiškai numatyti ugdymo pokyčius, individualizuoti ugdymą ir įžvelgti galimybes jį nuolat tobulinti. Mokytojai Astai rekomenduota kelti kvalifikaciją mokytojo eksperto kvalifikacinei kategorijai.


Savivaldybės informacija

image_print