Panevėžio rajono bibliotekininkai, kaip įprasta artėjant metų pabaigai, rinkosi į profesinę šventę „Ištikimi knygai“. Savivaldybės viešojoje bibliotekoje vykusiame tradiciniame renginyje buvo apžvelgti šiais metais nuveikti darbai, vykdyti projektai, pagerbti geriausių rezultatų pasiekę darbuotojai.

Savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Rūta Bagdonienė pasidžiaugė, kad sėkmingai įdiegus Lietuvos integralią bibliotekų informacinę sistemą (LIBIS), dabar skaitytojai visose rajono bibliotekose aptarnaujami automatizuotai.

Šiais metais savivaldybei skyrus 75 tūkst. Eur, atnaujinta Vadoklių biblioteka, į naujas gražias patalpas perkelta Miežiškių biblioteka, į pabaigą eina Ramygalos bibliotekos renovacija.

Direktorė pristatė platų veiklų spektrą – vykdomus projektus; įgyvendinamas NVŠ veiklas; edukacines, mokomąsias paslaugas; tarptautinį bendradarbiavimą; leidybinę veiklą; skaitytojų aptarnavimo naujoves, bibliotekose taikant naujas IT technologijas ir įvairias medijas; bendrus projektus su Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės biblioteka.

„Kuo įvairesnes veiklas siūlome lankytojams, tuo labiau reikalingi ir įdomūs esame kiekvienoje gyvenvietėje“,– sakė direktorė.

Iškilmingiausia renginio dalis – „Metų bibliotekininko“ apdovanojimas. Šiemet ši nominacija skirta 6 metus Velžio bibliotekoje dirbančiai Birutei Kronienei.

Žurnalistiką į profesionalią bibliotekininkystę iškeitusi B. Kronienė gerbiama už kūrybišką ir novatorišką profesinę veiklą, kurioje neatsiriboja vien knygomis. Biblioteką ji pavertė gyva, atvira, šiuolaikiška informacijos, kultūros, bendrystės, dvasinio augimo ir turiningo laisvalaikio erdve.

B. Kronienės dėka velžiečiai pamilo kiną po atviru dangumi, noriai dalyvauja organizuojamuose proto mūšiuose, fizinės bei dvasinės sveikatos stiprinimui skirtose veiklose: sveikos mitybos, dailės, jogos, kvapų  terapijos, neuroedukacijos  užsiėmimuose, kūrybinėse dirbtuvėse.

Didelio susidomėjimo sulaukė pirmosios pagalbos mokymai, suburta netektį patyrusių žmonių savitarpio pagalbos grupė, vykdomos kitos bendrystę skatinančios socialinės iniciatyvos.

Daug dėmesio skiriama vaikų socializacijos veikloms, jaunųjų lankytojų kūrybingumo, saviraiškos ugdymui, skaitymo skatinimui.

Biblioteka iki praėjusių metų turėjo ankštas ir gana šaltas patalpas. Jas atnaujinant ir renovuojant, B. Kronienė ieškojo naujų sprendimų, racionalių erdvių išdėstymo variantų. Išsiplėtusiose, išgražėjusiose ir jaukiose patalpose  vykstantys susitikimai su lektoriais, kūrėjais, įvairių sričių šviesuomene dabar sutraukia dar daugiau lankytojų, aktyviau bendradarbiaujama su seniūnija, mokykla, vietos bendruomene.

Šiais metais Velžio biblioteka nudžiugins dar viena naujove – skaitytojams bus įrengtas pirmas rajone knygomatas.

Mero Povilo Žagunio sveikinimus ir padėką Metų bibliotekininkei įteikė mero patarėja Jolita Nevardauskienė.

B. Kronienę su apdovanojimu pasveikino savivaldybės tarybos narys Kazimieras Algirdas Budrys; Švietimo centro; rajono bendruomenių sąjungos; savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus; Visuomenės sveikatos biuro atstovai, kolegos, bendraminčiai, šeimos nariai.

„Metų bibliotekininko“ nominaciją Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka teikia kasmet nuo 2002 metų. Apdovanojimu siekiama skatinti bibliotekininkus aktyvesnei profesinei veiklai, motyvuoti tinkamai atlikti pavestas pareigas ir užduotis, būti kūrybiškais ir novatoriškais savo veikloje.

Profesinės šventės proga padėkos žodžiai šventėje išsakyti, gėlės, padėkos įteiktos ir kitiems bibliotekų entuziastams, nuoširdžiai besidarbuojantiems Panevėžio rajono savivaldybės viešojoje bei 35-iose kaimų ir miestelių bibliotekose.

 Mero Padėkos raštai įteikti:

Audriui Daukšai, Ustronės Juozo Tumo-Vaižganto ir knygnešių muziejaus vyresniajam muziejininkui, už krašto paveldo, ypač knygnešystės, idėjų sklaidą, meninę ir šviečiamąją veiklą rengiant edukacines, kultūrines programas, skatinant jaunąją kartą domėtis Panevėžio krašto istorija;

Loretai Gečienei, Molainių bibliotekos vyresniajai bibliotekininkei, už kūrybingą projektinę veiklą, bendruomenės telkimą kultūrinėms veikloms, aktyvų dalyvavimą bibliotekos įvairiuose renginiuose;

Danutei Skrebienei, viešosios bibliotekos Komplektavimo skyriaus vyriausiajai bibliotekininkei, už nuoširdų ir profesionalų ilgametį darbą, atsakingą pareigų vykdymą, už profesines iniciatyvas bibliotekos veikloje.

Šventėje pasveikinti bibliotekų darbuotojai asmeninių ir profesinių sukakčių proga, naujai atėjusieji dirbti, o taip pat – anksčiau dirbę ir dalelę širdies palikę žmonės – visi, kurie nuoširdžiu darbu įrodė savo ištikimybę bibliotekininko profesijai.

Šventės dalyviams ir svečiams koncertą dovanojo Vaida Genytė ir Sandra Daukšaitė.


Savivaldybės informacija

 

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-28 11:33

image_print