Velžio gimnazija šiandien duris svetingai atvėrė Panevėžio r. Upytės Antano Belazaro ir Biržų „Aušros“ pagrindinių mokyklų vadovams ir mokytojams. Mokyklos svečius pasveikino Velžio gimnazijos direktorius Rimtas Baltušis. Pranešimą „Kaip vyksta įtraukusis ugdymas Velžio gimnazijoje“ skaitė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Silvija Šukevičienė. Vėliau mokytojai turėjo galimybę dalyvauti įvairių mokomųjų dalykų pamokose. Visas atviras veiklas siejo pagrindiniai tikslai – pristatyti universalaus dizaino principus, paskatinti mokytojus skleisti profesinę patirtį bei bendradarbiauti siekiant kiekvieno mokinio pažangos. Stebėtų pamokų refleksiją moderavo direktoriaus pavaduotoja Silvija Šukevičienė, kuri, remdamasi pamokos stebėjimo protokolu, profesionaliai įtraukė mokytojus į apskritojo stalo diskusiją. Visų svečių ir Švietimo centro vardu nuoširdžiai dėkojame gimnazijos komandai – o ypač mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams už galimybę dalyvauti atvirose veiklose, už tai, kad auga patys ir padeda augti kitiems.


Renata Jankevičienė, Panevėžio rajono švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

 

image_print