Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) – vienas iš svarbiausių uždavinių artėjančiais 2022–2023 mokslo metais. Pedagogų laukia dideli darbai, su kurių startu rajono mokytojai-UTA ambasadoriai pasveikinti šiandien, rugpjūčio 29 dieną, pirmadienį, vykusiame Panevėžio rajono savivaldybės mero Povilo Žagunio kavos renginyje Bistrampolio dvare.

Šventėje taip pat dalyvavo Savivaldybės mero pavaduotojas Antanas Pocius bei Savivaldybės administracijos direktorius Eugenijus Lunskis.

Meras P. Žagunis, Švietimo centro vadovai, Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus atstovai padėkojo 16-ai mokytojų, dalyvavusių Nacionalinės švietimo agentūros projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ mokymuose  ir pasiryžusių įgytas žinias perteikti kitiems rajono mokytojams, rengiantis dirbti pagal atnaujintas Bendrąsias programas.

Įgyvendinant Ugdymo turinio atnaujinimo įgyvendinimo Panevėžio rajono savivaldybėje veiklos planą 2022–2023 metams, sudaryta Savivaldybės UTA komanda ir mokytojai-UTA ambasadoriai vyks į kitas Savivaldybes  ugdymo turinio atnaujinimo ir įgyvendinimo klausimais, Švietimo centro svetainėje sukurtoje erdvėje dalinsis gerųjų praktikų patirtimi.

Meras P. Žagunis padėkojo lyderystę priėmusiems pedagogams.

„Mūsų rajono švietimo komandoje visi pedagogai geri, tačiau Jūs esate geriausi“, – sakė rajono vadovas ir linkėjo sėkmės būsimuose darbuose.

Padėkos ir įkvėpimo žodžius mokytojams-ambasadoriams skyrė Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Algirdas Kęstutis Rimkus, vyr. specialistė Irma Vareikienė, Švietimo centro direktorė Jurgita Vaitiekūnienė, pavaduotoja Renata Jankevičienė.

Mokytojams-UTA ambasadoriams įteiktos dovanos – mėlyni skėčiai, puošti Panevėžio rajono savivaldybės logotipu.

Panevėžio rajono mokytojai-UTA ambasadoriai: Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos biologijos mokytoja Daiva Adamkevičienė, Velžio gimnazijos pradinio ugdymo mokytoja Jolanta Andriuškevičienė, Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos chemijos mokytoja Alma Arelienė, Naujamiesčio gimnazijos geografijos mokytoja Asta Ausutienė, Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Rima Balčiuvienė, Raguvos gimnazijos užsienio kalbos mokytoja Eglė Balsienė, Velžio gimnazijos muzikos mokytoja Ingrida Bučinskienė, Velžio gimnazijos informacinių technologijų mokytoja Edita Davidonytė, Naujamiesčio gimnazijos dailės mokytojas Dalius Dirsė, Velžio gimnazijos istorijos ir pilietiškumo ugdymo mokytoja Asta Klydžienė, Ramygalos gimnazijos etikos ir tikybos mokytojas Mantas Masiokas, Velžio gimnazijos fizikos mokytoja Angelė Paulauskienė, Pažagienių mokyklos-darželio pradinio ugdymo mokytoja Skirmantė Petrauskienė, Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos matematikos mokytojas Rimantas Pranys, Raguvos gimnazijos technologijų mokytojas Algirdas Rutkauskas, Paliūniškio pagrindinės mokyklos fizinio ugdymo mokytoja Daiva Vilniškienė.

Atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo koordinavimo komandą sudaro: komandos vadovas – administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas A. K. Rimkus, Švietimo centro direktorė J. Vaitiekūnienė, Pažagienių mokyklos-darželio direktorė Vilma Juozapavičiūtė-Kuprienė, Pažagienių mokyklos-darželio direktorės pavaduotoja ugdymui Ingrida Šarachovienė, Dembavos progimnazijos direktorė Aušra Raišienė, Dembavos progimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui Danutė Fedaravičienė, Velžio gimnazijos direktorius Rimtas Baltušis, Velžio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Silvija Šukevičienė.


Savivaldybės informacija

image_print