PATVIRTINTA

Panevėžio rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2013 m. spalio  3    d. įsakymu Nr. A-924

 

LIETUVOS KŪNO KULTŪROS ŽENKLO NORMATYVŲ LAIKYMO VARŽYBŲ NUOSTATAI

 

I. TIKSLAS

 

Varžybų tikslas – dalyvaujant kūno kultūros ženklo sąjūdyje ir laisvo pasirinkimo teise įgyjant judėjimo mokėjimus bei įgūdžius, lavinti mokinių įgimtus fizinius gebėjimus, padėti jiems patirti judėjimo džiaugsmą, stiprinti sveikatą, ugdytis savigarbą, skatinti domėtis savo fiziniu pajėgumu ir jį stiprinti, ugdyti asmeninę kūno kultūrą.

 

II. VIETA IR LAIKAS

 

               Varžybos vykdomos 2013 m. spalio 10 d. 10 val. Ramygalos gimnazijoje. Paraiškos, patvirtintos mokyklos direktoriaus ir vizuotos gydytojo, pateikiamos varžybų dieną. Varžybų vykdymo sistema bus aptarta vadovų pasitarime prieš varžybas.

 

III. VADOVAVIMAS

 

Lietuvos kūno kultūros ženklo normatyvų laikymo varžybas organizuoja Švietimo, kultūros ir sporto skyrius. Jas vykdo Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta teisėjų kolegija.

Už varžybų vietos, sporto inventoriaus paruošimą, med. pagalbos suteikimą varžybų dalyviams, teisėjų kolegijos parinkimą atsakinga Ramygalos gimnazijos kūno kultūros mokytoja metodininkė Giedrė Maželienė.

 

IV. DALYVIAI

 

Varžybose dalyvauja visi norintys gimnazijų ir vidurinių mokyklų 14–18 metų mokiniai.

 

V. APDOVANOJIMAS

 

Lietuvos kūno kultūros ženklo normatyvų laikymo varžybų dalyviai, pasiekę geriausių rezultatų tarp merginų ir vaikinų, apdovanojami Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus diplomais, medaliais.

 

VII. DALYVAVIMO SĄLYGOS

 

Varžybų organizavimo išlaidas apmoka Švietimo, kultūros ir sporto skyrius iš poilsiui ir sportui skirtų lėšų, kitas išlaidas – varžybose

image_print