Laisvės gynėjų dienos minėjimas Bernatonių kultūros įstaigoje vyko sausio 13 d. pavakare. Prie sudėlioto simbolinio laužo Bernatonių kultūros įstaigos vadovė Giedrė Rameikienė žvakidėje uždegė trijų spalvų: geltonos, žalios, raudonos žvakes.

Minėjimą vedė meno vadovė Virginija Trybienė. Ji pasidalino prisiminimais, perskaitė keletą eilėraščių. Žuvusiųjų pavardes perskaitė G. Rameikienė. Jų atminimas pagerbtas tylos minute. Meno vadovas Gediminas Lelys grodamas pianinu visus pakvietė kartu sugiedoti „Lietuva brangi“.

Prisiminimais apie budėjimus prie Panevėžio centrinio pašto ir telegrafo pasidalijo paįstrietė Ona Striškienė. Perskaitė šiai datai sukurtas savo eiles. Ji išsamiai kalbėjo apie savanorį, I-ąjį Lietuvos kariuomenės kapelmeisterį, kompozitorių, vargonininką Juozapą Gudavičių, kuris prieš 150 metų gimė sausio 13-ąją Skliausčiuose (Jurbarko r.). Kompozitorių J. Gudavičių dažniausiai žino paminėjus garsiąją dainą „Kur giria žaliuoja“, kuri skamba ne tik lietuviškai, tekstai išversti ir į kitas kalbas. J.Gudavičius Paįstryje gyveno ir dirbo vargonininku nuo 1930 metų iki mirties (1939 m.). Jis palaidotas Panevėžio senamiesčio kapinėse.

Savo kūrybos eiles skaitė panevėžietės Ona Šernienė ir Emilija Bražėnienė. Kalbėjo Bernatonių bendruomenės pirmininkė Rėda Ona Manikienė, Elvyra Prušinskienė. Dar padainuota bendrai keletas dainų.

Bendrauta prie karštos arbatos ir gardžių pyragų. Pagarbos popietė praėjo maloniai ir nuoširdžiai.


Ona Striškienė, Panevėžio rajono literatų klubo „Polėkis“ narė

Fotografavo Skaidra Kriukienė

image_print