2021-07-02 — 2021-07-09 Panevėžio r. Naujamiesčio lopšelio-darželio „Bitutė“ mokytojos Paulina Nakrošiūtė, Laura Vilimavičienė ir direktorė Ramutė Skrickienė   dalyvavo programos „Erasmus+” 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo mobilumo projekto Nr. 2019-1-LT01-KA101- 0460331 „Laimingas mokytojas-sékmingas vaikas-tobulêjanti visuomenê” kvalifikacijos kelimo kursuose „Smart teachers play more”, kurie vyko Split mieste, Kroatijos respublikoje. Įvadinio susitikimo metu susipažinome su Kroatijos švietimo sistema, ikimokyklinio ugdymo įstaigų veikla. Diskutavome, kokius metodus taiko kolegos kokybiškam tėvų informavimui ir  įtraukčiai. Mokymų dalyvės, kaip ir kitų šalių atstovai, pristatė savo šalį, savo mokymo įstaigą. Veiklose dalyvavo mokytojai iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos. Mūsų įstaigos mokytojos džiaugėsi suteikta galimybe susitikti su kolegomis iš įvairių Europos vietų, susipažinti su jų šalių kultūra ir švietimo sistema.

Veiklų organizatorės bei lektorės Sarah ir Kristin, pristatė savo ugdymo įstaigas, jose taikomas inotvatyvias programas, ugdymo metodus bei jų naudojamas mokymo(si) priemones. Atkreipėme dėmesį, kad dauguma ugdymo priemonių pagamintos iš antrinių žaliavų. Jas lengva pasigaminti patiems. Lektorės akcentavo, kad praktinis darbas reikalauja išksirinio planavimo ir turi būti išbandytas prieš siūlant vaikams. Jų siūlomi ugdymo metodai tinka įtraukiajam ugdymui, nes, norint, kad vaikas išmoktų bendrauti, jis turi būti vaikų grupėje. Mokymų metu buvo pristatyta daug praktinių veiklų, skirtų sakytinės ir rašytinės kalbos ugdymui (pasakų sekimas, panaudojant antrines žaliavas, piešiant pasakos schemas, dėliojant pasakos seką), matematinių įgūdžių formavimui, pasaulio pažinimui. Visos šios veiklos buvo vykdomos per fizinį aktyvumą. Lektorės supažindino su “Mindfulness” metodikos taikymo galimybėms ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme. Mokytojoms patiko „tylos minutės“, akių kontakto žaidimai, kvėpavimo pratimai, aktyvios veiklos, aktyvūs pasakų sekimo metodai. Tai, kad kiekvieną veiklą galima pritaikyti skirtingų gebėjimų ir amžiaus vaikams. Taikant šias metodikas vaikas pažįsta pasaulį per visus savo jutimus. Įgytas žinias panaudosime savo kasdienėje veikloje su vaikais. Džiaugiamės, kad galėjome pagerinti savo anglų kalbos žinias.


Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja Paulina  Nakrošiūtė

 

Šis projektas finansuojamas remiantis Europos Komisijai. Šis kūrynis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

image_print