Pareigą tinkamai tvarkyti atliekas turi kiekvienas Lietuvos gyventojas.

Panevėžio rajono savivaldybės Tarybos 2017 m. gegužės 4 d. Nr. T-90 sprendimu patvirtinta ir nuo spalio 1 d. įsigaliojo dvinarė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų bei jų sutvarkymo tvarka. Priėmus šį sprendimą, keičiasi mokėjimo už komunalinių atliekų surinkimą ir sutvarkymą tvarka.

Šiuos pakeitimus atlikti rajono savivaldybę įpareigojo  LR seimo priimtas atliekų tvarkymo įstatymas bei  Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 .

Šie teisės aktai ir numato, kad pastoviąją mokesčio dalį moka visi nekilnojamojo turto savininkai, valdytojai ar naudotojai, o kintama dalis priklauso nuo komunalinių atliekų susikaupimo normų bei išstumiamų konteinerių skaičiaus.

Tenka apgailestauti  dėl jūsų teiginio , kad Jūs buitnių atliekų neturite. Antrinių žaliavų konteineriuose surenkamų atliekų sudėtis rodo, kad gyventojai nevengia į juos sumesti ir netinkamas perdirbti atliekas, taip vengdami mokėti už komunalinių atliekų tvarkymą.

Prievolę mokėti už atliekų tvarkymą taip pat turės sodų savininkai. Už sodo paskirties objektą teks mokėti 7,2 Eur per metus. Gyvenantys soduose (deklaravę gyvenamąją vietą sodų bendrijos teritorijoje esančiuose gyvenamuosiuose namuose)  mokės kaip individualiame gyvenamajame name  gyvenantys asmenys.

Pvz. Pastovioji rinkliavos dalis Panevėžio rajono gyventojams priklausys nuo nekilnojamojo turto objekto paskirties ir ploto. Individualių gyvenamųjų  namų savininkams pastovioji dalis skaičiuojama plotą padauginus iš nustatyto įkainio – 0,32. Tarkim, 50 kv. m namui mokestis bus 16 Eur per metus. Maksimalus apmokestinamas individualaus namo plotas – 100 kv. m.

Individualių namų gyventojams, kurie naudojasi individualiu mišrių komunalinių atliekų konteineriu, dvinarės rinkliavos kintamoji dalis nustatoma pagal naudojamų konteinerių skaičių, tūrį ir ištuštinimo dažnį. 240 l konteinerio ištuštinimas kainuos 1,20 Eur, 120 l – 0,60 Eur.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-06-02 11:41

image_print