Gyventojai dėl greičio ribojimo kalnelio įrengimo turi raštu kreiptis į savo seniūniją arba į Panevėžio rajono savivaldybės priimamąjį. Prie prašymo turėtų būti pateikta vietovės schema su nurodyta pageidaujamo įrenginio vieta. Jei prašymą pateikia ne prie numatomo įrengti greičio ribojimo kalnelio gyvenantys pareiškėjai, turi būti pridedami raštiški šalia jo gyvenančių gyventojų sutikimai. Klausimas teikiamas svarstyti Savivaldybės eismo saugumo komisijos posėdyje. Komisijos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip du kartus per metus. Komisijos nutarimai laikomi priimtais, jeigu jiems pritarė daugiau kaip pusė dalyvaujančių komisijos narių.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-06-02 17:54

image_print