Stumbrų populiacijos protrūkis tapo rimta problema, todėl būtina imtis priemonių jį valdyti. 2017 m. Panevėžio rajono ūkininkams stumbrų padaryta žala, negalutiniais duomenimis, siekia per 100 tūkstančių eurų. Akivaizdu, kad intensyvios žemdirbystės teritorija netinkama laisvėje gyvenančioms didelėms stumbrų kaimenėms.

Smarkiai gausėjanti šių miško gyvūnų populiacija kelia grėsmes ne tik žemės ūkio kultūroms, bet ir patiems individams – dėl dažnėjančių  kraujomaišos atvejų į bandas įsimeta ligos, darančios neigiamą įtaką genofondui.  Dar viena blogybė ta, kad  migruodami iš miško į mišką laukais ir juose ieškodami pašaro, stumbrai priartėja prie gyvenamųjų vietovių, keliuose sukelia pavojingų eismo įvykių ir patys juose žūva.

Sprendžiant šias problemas stumbrų skaičių būtina mažinti. Kaip tai efektyviai padaryti – aplinkosaugos specialistų uždavinys. Jį sprendžia gamtosaugininkai, pasitelkę užsienio ekspertus. Stumbrų perkėlimo iš Vidurio Lietuvos į mažesnio žemės ūkio intensyvumo vietoves plane numatoma stumbrų skaičių sumažinti nuo 214-os dabar klaidžiojančių laisvėje iki 60-ties.

Mūsų miškuose turi būti pasiektas optimalus, grėsmių nekeliantis, stumbrų skaičius – jie jau tapo Panevėžio rajono simboliu, gyventojams ir svečiams – kraštą garsinančiu turizmo traukos objektu. Galimybė gėrėtis šiais į Raudonąją knygą įrašytais stambiausiais laukiniais gyvūnais turi būti palikta.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-06-02 11:46

image_print