Atsakydami į Jūsų paklausimą cituojame Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos  nepasiturintiems gyventojams 2011-12-01 įstatymo Nr. XI- 1772  2 straipsnio 2 punktą:

“Bendrai gyvenantys asmenys – sutuoktiniai ir jų vaikai (įvaikiai) iki 18 metų; susituokęs asmuo,su kuriuo teismo sprendimu dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium yra likę gyventi jų nepilnamečiai vaikai (įvaikiai), arba vienas iš tėvų ir jo vaikai (įvaikiai) iki 18 metų;      neįregistravę  santuokos ir bendrą ūkį vedantys pilnamečiai ar veiksniais pripažinti nepilnamečiai vyras ir moteris ir jų vaikai (įvaikiai) iki 18 metų. Į bendrai gyvenančių asmenų sudėtį taip pat įskaitomi dirbantys (taip pat savarankiškai dirbantys), jeigu per mėnesį jų gaunamos pajamos yra mažesnės kaip 1 valstybės remiamų pajamų dydis (350.0Lt), arba nedirbantys(taip pat savarankiškai nedirbantys) nesusituokę ir savo vaikų (įvaikių) neauginantys pilnamečiai vaikai (įvaikiai) iki 24 metų, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės, nuolatinės ar ištęstinės studijų formos programas (įskaitant akademinių atostogų dėl ligos ar nėštumo laikotarpį), ir dirbantys (taip pat savarankiškai dirbantys) nesusituokę ir savo vaikų (įvaikių) neauginantys pilnamečiai vaikai (įvaikiai) iki 21 metų, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ir (ar) pagal profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti, taip pat pilnamečiai vaikai (įvaikiai) nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos.”

Taigi,  jeigu Jūs nedirbate, mokotės, esate studentė, Jums pačiai socialinė pašalpa nepriklauso. Dėl socialinės pašalpos skyrimo turėtų kreiptis Jūsų tėvai  į deklaruotos gyvenamos vietos seniūniją, arba į savivaldybės socialinės paramos skyrių.

Smulkesnė informacija tel. 845 58 29 98

Paskutinis atnaujinimas: 2020-06-02 12:50

image_print