Apie planuojamus pokyčius rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje buvo skelbiama vietinėje spaudoje, savivaldybės tinklapyje ,seniūnijų skelbimų lentose, informaciją teikiant seniūnaičiams, seniūnams , Tarybos nariams.

Atsakymai į Jūsų pateiktus klausimus:

Ką reikia žinoti apie rinkliavą už atliekas Panevėžio rajone?

Praėjus dviem mėnesiams nuo spalio 1 dieną įsigaliojusios dvinarės vietinės rinkliavos už mišrių komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje jos gyventojai sulaukė pirmųjų sąskaitų už šias paslaugas. Daugeliui tokie pokyčiai sukėlė  klausimų. Daugelis anksčiau jokių mokesčių už atliekas nemokėdavę žmonės užplūdo atliekų tvarkytojus klausdami, kodėl atsirado nauja rinkliava ir kodėl kiekvienas rajono gyventojas privalo ją mokėti.

Prievolė kiekvienam

Nuo 2017 m. spalio 1 d. Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje už mišrių komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą pradėta taikyti dvinarė vietinė rinkliava. Dvinaris mokestis už atliekų surinkimą ir šalinimą buvo patvirtintas pagal parengtą metodiką ir rinkliavų nuostatus.  Rinkliavą administruoti paskirta UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras (PRATC).

Atliekų tvarkymas – infrastruktūrinė paslauga, kurios tikslas – kurti saugią aplinką bendruomenei.

Tai yra bendruomenės gerovė, saugumas, kurią reikia kurti solidariai visiems kartu.

Nuo rinkliavos patvirtinimo praėjo du mėnesiai, tačiau žmonėms sunku suprasti, kodėl kiekvienas rajono gyventojas privalo mokėti naują mokestį ir kas čia pasikeitė, kad atsirado tokia prievolė. Dalis Panevėžio rajono gyventojų nemokėdavo už atliekas, jas sudegindavo arba išveždavo daugiabučių kolektyvinius konteinerius.

Tačiau siekiant teisingo atliekų tvarkymo visuomenėje nauja tvarka įpareigojo savo aplinka pasirūpinti kiekvieną atliekų turėtoją. Klaidinga manyti, kad atliekų šiandieniame gyvenime gali ir nesusidaryti. O jei jų atsikratoma sudeginant ar išmetant į pamiškes, taip daroma žala gamtai.

Už nekilnojamąjį turtą

Pagal naują tvarką visi nekilnojamojo turto objektų savininkai, naudotojai ar valdytojai dabar privalo mokėti dvinarę rinkliavą, ją sudaro pastovioji ir kintamoji dalys.

Pastovioji rinkliavos dalis Panevėžio rajono gyventojams priklauso nuo nekilnojamojo turto ploto. Individualių gyvenamųjų namų ir daugiabučių savininkams ši mokesčio dalis skaičiuojama plotą padauginus iš nustatyto įkainio. Maksimalus apmokestinamas plotas – 100 kv. m. Namų valdoje apmokestinamas tik namas.

Pastoviąja dalimi apmokestinti visi nekilnojamojo turto objektai, nesvarbu ar juose šeimininkai gyvena nuolat ar atvyksta tik retkarčiais. Duomenys apie rajone esančius gyvenamuosius namus, butus, vasarnamius, sodų namelius ir gyventojus yra gauti iš registrų centro Nekilnojamojo turto ir Gyventojų registrų duomenų bazių. Šiuose registruose yra netikslumų, todėl įsigaliojus rinkliavai atsirado klaidų, kai siunčiant sąskaitas už atliekas jas gavo ir tam tikruose objektuose nebegyvenantys asmenys. Tai nutiko todėl, kad laiku nesutvarkius šių duomenų pakeitimo, jais buvo vadovaujamasi išrašant mokėjimo pranešimus. Iškilus tokiems nesusipratimams PRATC prašo gyventojų pateikti bendrovei patikslintus duomenis ir jų mokesčiai bus perskaičiuoti teisingai.

Panevėžio raj. savivaldybėje: beveik visi daugiabučių gyventojai už atliekų tvarkymą mokės mažiau, išimtis – didesnės kvadratūros butų savininkai, kurie gyvena vieni. Sąskaitos mažės ir daugeliui individualių namų gyventojams, išimtis – šiek tiek daugiau mokės mažiausios talpos konteinerius kartą per mėnesį sukaupiantys didžiausios kvadratūros individualių namų savininkai.

Už gyventojus arba už konteinerius

Kintamąja dvinarės rinkliavos dalimi apmokestinti tie, kuriems teikiama mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslauga. Jei gyvenamajame name ar bute yra deklaruotas gyventojų skaičius, vadovaujantis Panevėžio rajono atliekų tvarkymo taisyklėmis, yra privalomas minimalus atliekų išvežimo kiekis. Taip bandoma sumažinti nelegalių atliekų atsikratymo atvejų, kai atliekų turėtojai nedeklaruoja tikrojo jų susidarymo kiekio. Sąžiningai atliekas rūšiuojantiems gyventojams tai  nesuprantamas reikalavimas, kuris dažnai išsakomas susitikimų metu. Daugiabučiuose gyvenantiems ir kolektyviniais konteineriais besinaudojantiems gyventojams kintamoji dalis priklauso nuo gyventojų skaičiaus. Individualių namų gyventojams, kurie naudojasi individualiu mišrių komunalinių atliekų konteineriu, kintamoji dalis nustatoma pagal naudojamų konteinerių skaičių, tūrį ir ištuštinimo dažnį. Minimalus privalomas ištuštinti konteinerių skaičius priklauso nuo gyventojų skaičiaus.

Jei nekilnojamojo turto objekte nuolatos ne mažiau kaip 3 mėnesius negyvenama ir tai deklaravus, kintamosios rinkliavos dalies už šį laikotarpį galima nemokėti. Tai pat reikėtų pranešti ir pateikti tai įrodančius dokumentus apie emigravusius ar kitur gyvenančius asmenis, kad jiems nebūtų skaičiuojamas kintamas atliekų tvarkymo mokestis.

Konteinerius pristato nemokamai

Įvedus naują tvarką paaiškėjo, kad daug Panevėžio rajono gyventojų iki šiol nesinaudojo atliekų tvarkymo paslauga ir nesinaudojo individualiais atliekų surinkimo konteineriais. Naujais konteineriais nemokamai privalo aprūpinti konkurso būdu parinktas atliekų vežėjas Panevėžio rajone – UAB „Švaros komanda“. Dėl konteinerių pristatymo reikia kreiptis į atliekų vežėją.

Gyventojai, kurie yra sumokėje mokesčius vežėjams už spalio ar lapkričio mėn., turi teisę kreiptis dėl šio mokesčio susigrąžinimo. Įvedus dvinarę rinkliavą,  jokių sutarčių dėl atliekų išvežimo sudaryti nereikia. Visi atliekų turėtojai kasmet gaus paštu mokėjimo pranešimus, juose bus apskaičiuota rinkliavos įmoka už metus ketvirčiais bei informacija, kur galima sumokėti už suteiktas paslaugas.

Iškilus neaiškumams dėl pirmųjų gautų sąskaitų PRATC siūlo kreiptis į įmonės darbuotojus adresu: Beržų g. 3, Panevėžys, arba skambinti telefonu. Tačiau naujiems mokesčiams susimokėti dar yra laiko iki gruodžio pabaigos, tad per anksti jaudintis dėl sankcijų už skolas nereikėtų.

Primenama, kad už rinkliavą surinktos  lėšos bus naudojamos atliekų tvarkymo sistemos išlaikymui: atliekų surinkimo aikštelių, konteinerių, atliekų vežimo paslaugų bei atliekų sutvarkymo įrenginių atnaujinimui ir išlaikymui.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-06-02 11:44

image_print