• 2012 m. liepos 1 d. įsigaliojo Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo nauja redakcija. Įsigaliojusio įstatymo 27 straipsnis numato, kad savivaldybių finansinė parama bendrijų steigimui ir veiklai gali būti teikiama per savivaldybių patvirtintas rėmimo programas, taip pat kitas programas, finansuojamas iš Europos Sąjungos lėšų. Kadangi jau daugelį metų savivaldybėje nėra gauta daugiabučių namų bendrijų prašymų dėl finansinės paramos, atitinkama rėmimo programa nėra formuojama. Kita vertus, netgi gavus prašymus, dėl ribotų savivaldybės biudžeto finansinių galimybių prioritetai būtų teikiami ne daugiabučių namų aplinkai tvarkyti ar vaikų žaidimų aikštelėms įrengti, bet bendrijų dalyvavimui renovacijos procese skatinti, pastatų ir jų inžinerinės įrangos avarinei būklei likviduoti;
  • Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-56 patvirtintas Kaimo bendruomenių, religinių bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų programų rėmimo tvarkos aprašas. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą dėl lėšų skyrimo rengia Apskaitos skyrius.
  • 2016 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo Lietuvos higienos norma HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje labai sugriežtinti vaikų aikštelių įrengimo, naudojimo ir priežiūros reikalavimai. Bendrija, norinti įrengti naują vaikų žaidimo aikštelę, visų pirma privalo susipažinti su naująja higienos norma ir įsitikinti, kad galės užtikrinti tinkamą aikštelės naudojimą ir priežiūrą.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-06-02 07:31

image_print