1. SveikiVisus klausimus susijusius su projektavimu turi spręsti projekto vadovas (projektuotojas). Turi būti teikiami sprendiniai kurie neprieštarautų teisės aktams, reglamentuojantiems projektavimą bei statybą. Jei norminiai dokumentai nenumato galimybės tai kaimyninio sklypo valdytojo sutikimas šio klausimo neišsprendžia.Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2018-02-08)Statybos techninio reglamento

  STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir

  Džibučiai gyvenamieji pastatai“

  2 priedas

  MAŽIAUSI LEISTINI SANITARINIAI ATSTUMAI (M) TARP STATINIŲ ATSIŽVELGIANT Į JŲ PASKIRTĮ

  Statinio pavadinimas ir jo santrumpaNŪPASŠTMNKRVNVASKRPSKRŠŠ
  Namas – Nnnn1015108715
  Namų ūkio pastatas – NŪPnnn1,5nnnn5
  Automobilių saugykla – ASnnn1,5nnnn10
  Šiltnamis – Šnnn1,5335310
  Tvartas –Tnnnnnn5315
  Mėšlidė, kompostavimo aikštelė – M1,51,51,5nnn5320
  Nuotekų kaupimo rezervuaras, lauko tualetas – NKRnn3nnnnn15
  Vietinė nuotekų valykla –VNVnn3nnn5315
  Antžeminis skysto kuro rezervuaras – ASKRnn555n5n15
  Požeminis skysto kuro rezervuaras – PSKRnn333n3n15
  Šachtinis šulinys – ŠŠ51010152015151515

  Pagarbiai
  Saulius Glinskis
  Panevėžio r. sav. adm.
  Architektūros skyriaus vedėjas

Paskutinis atnaujinimas: 2020-06-02 12:27

image_print