Atsakydami į Jūsų pateiktą klausimą, informuojame, kad vadovaujantis LR piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, kreipiantis  bendrai gyvenantiems arba vienam gyvenančiui asmeniui dėl socialinės piniginės paramos, turi atitikti nurodyti reikalavimai, bei sąlygos :

– jeigu vyresni kaip 18 metų asmenys dirba ir per laikotarpį, už kurį pajamos apskaičiuojamos, dirbo ne mažiau kaip du trečdalius maksimalios darbo laiko trukmės (įskaitant laikinojo nedarbingumo, prastovų ne dėl darbuotojo kaltės, kasmetinių atostogų ir kitą dėl pateisinamų priežasčių nedirbtą laiką, už kurį mokama įstatymų nustatyta tvarka), nustatytos Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – Darbo kodeksas) 144 straipsnio 1 dalyje arba 145 straipsnyje, arba dirba ne mažiau kaip du trečdalius laiko skaičiuojant nuo darbo sutartyje nustatyto ne viso darbo laiko (Darbo kodekso 146 straipsnio 1 dalis), tačiau ne viso darbo laiko Darbo kodekso 146 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytu atveju trukmė negali būti trumpesnė kaip du trečdaliai maksimalios darbo laiko trukmės (įskaitant laikinojo nedarbingumo, prastovų ne dėl darbuotojo kaltės, kasmetinių atostogų ir kitą dėl pateisinamų priežasčių nedirbtą laiką, už kurį mokama įstatymų nustatyta tvarka), nustatytos Darbo kodekso 144 straipsnio 1 dalyje arba 145 straipsnyje, o jiems darbo užmokesčio apskaičiuojama ne mažiau už minimaliąją mėnesinę algą arba minimalųjį valandinį atlygį proporcingai dirbtam laikui arba atliktam darbui;

– jeigu asmenys yra įsiregistravę Lietuvos teritorinėje darbo biržoje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje;

– jeigu vienas iš tėvų augina: vaiką  ar vaikus  iki 3 metų; pagal gydytojų rekomendaciją nelankantį švietimo įstaigos vaiką  ar vaikus iki 8 metų; nelankantį švietimo įstaigos vaiką  ar vaikus dėl to, kad švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nėra vietų, arba dėl to, kad bendrai gyvenantys asmenys gyvena kaimo vietovėje didesniu kaip trijų kilometrų atstumu nuo švietimo įstaigos, vykdančios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, ir savivaldybėje neteikiamos vaiko vežimo paslaugos, bet ne vėliau iki teisės aktų nustatyta tvarka privaloma leisti vaiką  mokytis pagal pradinio ugdymo programą;

– jeigu turimas vienintelis iš tėvų  augina vaiką  ar vaikus iki 8 metų ir dirba bendrai gyvenantiems asmenims nuosavybės teise priklausančius arba kitais Civilinio kodekso nustatytais pagrindais naudojamus ir (ar) valdomus ne mažiau kaip 2 hektarus žemės ūkio naudmenų.

Primename, kad kreipiantis dėl socialinės pašalpos – šeimos vidutinės mėnesio pajamos neturi viršyti  valstybės remiamų pajamų šeimai ( 350 Lt x 4 asmenų = 1400Lt), todėl prieš kreipantis dėl soc. piniginės paramos, ar Jums ta parama priklausytų , reikėtų  ateiti į mūsų skyrių, 118 kabinetą, arba teirautis tel. 8 45 582998, nes pagal Jūsų pateiktus elektroniniu paštu duomenis negalime tiksliai informuoti .

Paskutinis atnaujinimas: 2020-06-02 17:28

image_print