Lietuvos   Respublikos   piniginės   socialinės   paramos  nepasiturinčioms  šeimos ir  vieniems gyvenantiems asmenims  įstatymo 8 str., 2 p. nustatyta, kad,  bendrai gyvenantys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į socialinę pašalpą, jeigu kreipimosi dėl socialinės pašalpos metu  asmenys mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje (studentai), įskaitant akademinių atostogų dėl ligos ar nėštumo laikotarpį, kol jiems sukaks 24 metai ir laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, bet ne ilgiau, negu jiems sukaks 24 metai.

Kadangi Jums jau yra sukakę 24 metai, socialinė pašalpa galėtų būti skiriama tik užsiregistravus teritorinėje darbo biržoje.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-06-02 12:55

image_print