Pagal Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymą kiekviena seniūnija turi savo aptarnaujamos teritorijos ribas. Vietos savivaldos įstatyme nustatyta, kad seniūnija, neviršydama savo įgaliojimų, seniūnijos teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina.

Informuojame, kad kai kurias funkcijas seniūnija atlieka tik tos teritorijos gyventojams, pvz., gyvenamosios vietos deklaravimo pažymų išdavimas, notarinių veiksmų atlikimas ir kt.

Kadangi užklausoje nenurodyta, kokiu klausimu ketinate kreiptis į seniūniją, konkretaus atsakymo pateikti negalima. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Panevėžio rajono savivaldybės administracijoje taisykles, patvirtintas Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. A-22, kreiptis į seniūniją teisę Jūs turite, tačiau jei seniūnija pagal kompetenciją nebus įgaliota spręsti prašyme išdėstytų klausimų (pvz., išduoti gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą), tokiu atveju Jus nukreips pagal kompetenciją į kitą seniūniją ar kitą instituciją. O tuo atveju, jei prašymas bus pateiktas raštu ir seniūnija pagal kompetenciją nebus įgaliota spręsti prašyme išdėstytų klausimų, per 5 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo išsiųs prašymą kompetentingai institucijai (pvz., kitai seniūnijai, savivaldybei ar kt. institucijai), kartu praneš apie tai asmeniui, paaiškins jo prašymo persiuntimo priežastis.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-06-02 17:50

image_print