Kviečiame susipažinti su Vėjo elektrinių išdėstymo Panevėžio rajono savivaldybės Karsakiškio, Naujamiesčio, Paįstrio ir Smilgių seniūnijose specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita.

Su SPAV ataskaita galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje: https://www.tpdris.lt/lt_LT/web/guest/sarasas, TPD numeris S-VT-66-23-299. Pasiūlymai dėl SPAV ataskaitos teikiami iki 2024 m. birželio 26 d.

Planavimo organizatorius: Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys, tel. (8 45) 582948, faksas (8 45) 582975, el. p. [email protected].

Specialiojo plano rengėjas: UAB „Daugėla“, A. Smetonos 8-2, 01115 Vilnius, tel./faks. (8 5) 273 3385, el. p. [email protected].

Planavimo tikslai ir uždaviniai: suformuoti ilgalaikes savivaldybės vėjo elektrinių plėtros kryptis, siekiant užtikrinti saugų ir patikimą gaunamos elektros tiekimą mažiausiomis sąnaudomis bei neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai; parengti infrastruktūros specialųjį planą, skirtą vėjo elektrinių parkų bei inžinerinių komunikacijų statybai; numatyti galimą vėjo elektrinių įtaką gamtinei ir gyvenamajai aplinkai bei kompensacines priemones jai sumažinti; numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą.

Papildomi planavimo uždaviniai: nurodyti teritorijas, kurioms taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, servitutų poreikį, parinkti teritorijas, kuriose būtų galima saulės elektrinių plėtra.

Apie parengtus teritorijų planavimo dokumento sprendinius, viešos ekspozicijos vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

Pasiūlymai dėl rengiamo Vėjo elektrinių išdėstymo Panevėžio rajono savivaldybės Karsakiškio, Naujamiesčio, Paįstrio ir Smilgių seniūnijose specialiojo plano teikiami visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki sprendinių viešo supažindinimo pabaigos.

Pasiūlymai dėl Specialiojo plano teikiami Planavimo organizatoriui, Plano rengėjui raštu ar el. paštu, aukščiau nurodytais adresais ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (https://www.tpdris.lt/lt_LT/web/guest/sarasas, TPD numeris S-VT-66-23-299) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki sprendinių viešo supažindinimo pabaigos.

Teikiant pasiūlymus prašome nurodyti vardą, pavardę ir adresą, teikimo datą, pasiūlymo esmę. Raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.


Architektūros skyriaus informacija

image_print