Garbės piliečio vardo rinkimai – ilgametė Panevėžio rajono savivaldybės tradicija. Ši tradicija primena mums, kad kiekvienas žmogus savo darbais, pasiaukojimu ir įnašu gali tapti pavyzdžiu ir prisidėti prie rajono gerovės.

Garbės piliečio vardas gali būti suteikiamas asmeniui pagerbti už jo ypatingus nuopelnus, išskirtinį indėlį į Panevėžio rajono mokslo, švietimo, kultūros, sporto, ekonomikos, socialinio vystymo, krašto apsaugos ir kitas sritis, už  Panevėžio rajono garsinimą šalyje ir pasaulyje. Panevėžio rajono garbės piliečio vardas asmeniui suteikiamas tik vieną kartą.

Taigi Panevėžio rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo komisija kviečia visuomenines organizacijas, įstaigas, seniūnijas, gyventojų bendruomenes ir pavienius asmenis teikti siūlymus dėl kandidatūrų šiam vardui gauti.

Teikiant pasiūlymą dėl kandidato Panevėžio rajono savivaldybės garbės piliečio vardui gauti, turi būti nurodyta: kandidato vardas, pavardė; darbovietė, pareigos; gimimo data ir vieta; nuopelnai Panevėžio rajonui; rekomendaciją teikiančio asmens ar organizacijos duomenys.

Pasiūlymus siųsti iki 2023 gruodžio 1 d. el. paštu [email protected] arba adresu Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys, Panevėžio rajono garbės piliečio vardo suteikimo komisijai.

Ačiū visiems, kurie prisideda prie šios ypatingos tradicijos išsaugojimo!


Savivaldybės naujienos

image_print