Esame nedidelė gimnazija išsiskirianti netradicine ugdymo(si) aplinka ir taikanti inovatyvius ugdymo metodus, vertinama už netradicinių edukacinių erdvių kūrimą ir sėkmingą jų naudojimą ugdymo procese. Didelis dėmesys skiriamas mokinių saviraiškai ir kūrybiškumui, mokymosi motyvacijos skatinimui. Siekiama kurti savitą aplinką, formuoti mobilias erdves aktyviam mokymui(si), skatinti kiekvieną bendruomenės narį siekti sėkmės ir kūrybiškai veikti.

Dalyvaudami Europos Komisijos finansuojamo „eTwinning“ Lietuvos nacionalinės paramos organizacijos projekto “KARTU” veiklose,  kūrėme pedagogų komandas eTwinning projektams kurti, kurie paįvairintų ugdymo procesą, garsintų įstaigos vardą ne tik šalyje, bet ir užsienyje.

Didžioji dalis gimnazijos pedagogų dalyvavo „Žmogaus elgsenos ir charakterio prognozavimo metodų studijose“, įgavome drąsos ir bendravimo komandoje įgūdžių. Tai buvo puiki proga pažinti savo stiprybes, burtis į komandas, kurti naujus projektus.

II dalis projekto mokymų vyko tikslinei gimnazijos pedagogų grupei, išdrįsusiai žengti per „4 stichijas“. Patyrę treneriai kvietė pažinti savo neatrastas galimybes ir ribas; pažinus jas praplėsi, susidraugauti su tomis dalimis, kurias nepatogu priimti,  pažinti keturis žmonių tipus pagal stichijas bei jiems būdingus bendravimo ir darbo būdus, sustiprinti tarpusavio komandos ryšius  siekiant sklandaus bendradarbiavimo organizuojant ugdymo procesą ir kuriant naujus projektus.

Dalyvavimas mokymuose padėjo rasti atsakymus į svarbiausius profesinius ir asmeninius klausimus. Sugebėjome susikurti jausmą, kad šioje komandoje kartu galime bendradarbiauti, dalintis ir kurti.

Įgyvendinę projekto “KARTU” veiklas tapome atviresni ir savesni vieni kitiems, pasisėmėme inovatyvių idėjų ugdymo proceso paįvairinimui, naujų projektų kūrimui.

Šito projekto tikslas ir buvo suburti mokytojų komandas ir aktyviau dalyvauti bei patiems kurti eTwinning programos projektus.


Projekto koordinatorė, anglų k. mokytoja E.Čepulienė

 

image_print