Po remonto duris atvėrusi  Krekenavos Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų mažoji bazilika liepos 18 dieną tikinčiuosius sukvietė į išskirtinę šventę.  Ypatingų apeigų metu buvo konsekruojamas naujasis bazilikos altorius. Iškilmėms vadovavo Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, apeigų eiga rūpinosi Panevėžio- Krekenavos dekanas kun. Pavel  Andžejevski, šv. Mišias konselebravo Panevėžio vyskupijos generalvikaras Eugenijus Styra, Marijos radijo programų direktorius kun. Saulius Bužauskas, bazilikos rektorius kun. Gediminas Jankūnas. 

Naujojo altoriaus autorius –  skulptorius Henrikas Ratautas. Naujasis altorius pastatytas taip, kad dvasininkai turėtų galimybę aukoti šv. Mišias atsisukę į tikinčiuosius. Altorius pagamintas iš trijų medžiagų. Apatinė dalis – granitas, simbolizuojantis žemę, viduryje – drožinėtas ąžuolas, simbolizuojantis krikščioniškąją žinią, ateinančią į mūsų gyvenimą, viršutinė – baltas Italijos marmuras, simbolizuojantis iš dangaus nusileidžiančią Dievo malonę.  Iškilmių metu pirmiausia buvo pašventinta šv. Mišių vadovo kėdė, vėliau ambona. Paties altoriaus  konsekravimo apeigos susidėjo iš kelių dalių. Pirmiausia pašventintu krizmos aliejumi buvo padaryti kryžiaus ženklai keturiuose altoriaus kampuose ir centre, taip primenant penkias Kristaus žaizdas. Šventintu Krizmos aliejumi buvo  įtrinamas visas altoriaus marmurinis paviršius. Tada taip pat penkiose vietose buvo statomi smilkalai, altorius smilkomas iš visų pusių. Galiausiai jis užtiesiamas baltomis drobinėmis staltiesėmis, kurios simbolizuoja Kristaus įkapių drobules, statomos septynios žvakės – Prisikėlimo šviesa.

Ypatingų vyskupo Lino Vodopjanovo OFM padėkų sulaukė altoriaus autorius skulptorius Henrikas Ratautas,  vitražistas Vytautas Švarlys, mecenatai Egidija ir Kęstutis Vaicekauskai, Panevėžio rajono meras Povilas Žagunis ir tarybos nariai. Šv. Mišių metu giedojo Krekenavos bazilikos choras, vadovaujamas vargonininko Manto Masioko, grojo pučiamųjų grupė „Sklepučini”, vadovaujama Vilmanto Vapsvos, savo balsu Eucharistiją papuošė operos solistas Liudas Mikalauskas, kuris po iškilmių tikintiesiems dovanojo koncertą.


Savivaldybės informacija

image_print