Krekenavos lopšelis-darželis „Sigutė“, Žibartonių bei Linkaučių skyriai lapkričio 14–25 dienomis įgyvendino STEAM projektą „Namai namučiai“, kurį organizavo Panevėžio lopšelis-darželis „Dobilas“.

Dviejų savaičių veiklos buvo suskirstytos dienomis. Pirmąją projekto dieną į veiklas buvo įtraukiami tėveliai, kurie turėjo atsiųsti įdomių ar labai senų namų nuotraukų. Tą dieną su vaikais buvo organizuojamos išvykos į Krekenavos miestelį ir ten ieškojome kuo įvairesnių pastatų ir juos nufotografavo. Grįžę vaikai dalinosi įspūdžiais, rodė vieni kitiems savo fotografuotas nuotraukas, lygino jas su tėvelių atsiųstomis.

Antrą–trečią dienomis grupėse buvo organizuojami pokalbiai apie namų įvairovę. Vaikai iš įvairių medžiagų kartonų, popieriaus, kaladėlių, dėžučių konstravo namus. Dauguma grupių gamino „Tolerancijos namą“. Kalbėjo apie toleranciją vieni kitiems, aptarė, kad viename ir labai nedideliame name gali draugiškai gyventi skirtingi žmonės.

Ketvirta diena – tai pasakų diena. Vaikai žiūrėjo ir klausėsi pasakų („Karsonas, kuris gyvena ant stogo“, „Trys paršiukai“, „Vilkas ir septyni ožiukai“), jas iliustravo. Visas pasakas siejo tai, kad jose buvo minimi namai. Vėliau vaikai inscenizavo girdėtas ir matytas pasakas „Vilkas ir septyni ožiukai“, „Trys paršiukai“. Kai kurios grupės pačios pasigamino ir pasakų personažus.

Penktąją dieną vaikai kūrė savo svajonių namą. Vaikai patys turėjo galimybę pasirinkti, iš ko gamins namą. Vieni vaikai konstravo namą iš kartoninių dėžių, kiti nusprendė pasigaminti valgomą namą ir jį konstravo iš vaisių.

Ugdytiniai, konstruodami namus, ugdė savo kūrybiškumą ir inžinerinius sugebėjimus, fotografuodami juos lavino pastabumą ir skaitmeninę kompetenciją. Inscenizuodami pasakas, įsijaustė į personažų charakterius ir lavino kalbos įgūdžius. Viso projekto metu vaikai patyrė daug teigiamų emocijų. Ačiū projekto organizatoriams už įdomias idėjas veikloms.


Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Sadzevičienė

 

image_print