Vidurvasarį Upytėje nuo seno laukiami Šv. Marijos Magdalenos atlaidai, po kurių žmonės susiburia į Kraštiečių šventę. Gyventojų bendruomenė „Upytės žemė“ vykdo Panevėžio rajono savivaldybės finansuojamą projektą „Kraštiečių šventė“ ir stengiasi, kad ši diena būtų burianti, jungianti kartas, kviečianti susitikti kiekvienais metais.

Upytės Šv. Karolio Boromiejaus bažnyčioje Šv. Mišias, kuriose netrūko išgyvenamo tikėjimo ir vidinio džiaugsmo, aukojo Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos dvasios tėvas kun. Gintaras Blužas OFS. Šventė neatėjo savaime – jai buvo ruošiamasi iš anksto: šienaujama žolė šventoriuje, tvarkoma bažnyčia, gėlėmis puošiami altoriai. Iškilmingoje eisenoje susiliejo gėles barstantys vaikai, tautiniais drabužiais pasipuošęs jaunimas, lydintis vėliavas nešančius suaugusiuosius ir vyresni žmonės, kurių širdys džiaugėsi visa tai stebint. Kunigas Gediminas Jankūnas, matydamas gausiai susirinkusius parapijiečius, svečius, nuoširdžiai dėkojo visiems, kartu besimeldusiems, prisidėjusiems kuriant šventę ir padėjusiems žmonėms išgyventi malonius jausmus.

Po Šv. Mišių į Kraštiečių šventę Upytės tradicinių amatų centre atskubėjusius renginio dalyvius pasveikino gyventojų bendruomenės „Upytės žemė“ pirmininkas Audrius Zalatoris, Panevėžio rajono savivaldybės tarybos narys Povilas Žagunis, Upytės tradicinių amatų centro direktorė Aušra Sidorovienė. Prasidėjus vasariškai dulksnai, jos niekas neišsigando, kai kas net džiaugėsi, nes žemei labai reikėjo lietaus. Amatininkai stacionarioje turgavietėje po stogeliu pardavinėjo savo rankomis sukurtas gėrybes, edukatoriai nameliuose pristatinėjo kalvystės, keramikos, bitininkystės amatus. Tautodailininkė Irena Ona Vilienė kantriausius mokė nusipinti margaspalves apyrankes. Mažiausieji renginio dalyviai susikaupę spalvino paveikslėlius, už tai tikėdamiesi gauti muilo burbulų arba balionų. Daugelis aplankė šventės metu pristatytą Janinos Čemerienės siuvinėtų darbų parodą. Vokalinė vaikinų grupė „El Fuego“ savo dainas dovanojo žiūrovams, o šie geras emocijas gražino garsiais plojimais. Bendruomenės moterys Rasuolė ir Ina virė gardžią košę, katilus kilnojo ir ugnį kūreno jų darbštūs vyrai Darius ir Rimantas. Upytės pašonėje apsigyvenusi ukrainietė Olena, įsiliejusi į bendruomenės gyvenimą, visus vaišino tradicine tapusia saldžia sriuba, kurią išvirė puiki gaspadinė Dalė.

Gražiausioje vasaros šventėje žmonėms netrūko maldos, tikėjimo, muzikos ir šypsenų. Ši šventė sustiprino bendruomeniškumo jausmą, šviesiais jausmais nuspalvino dieną ir užpildė gyvenimus meile.


Gyventojų bendruomenės „Upytės žemė“ narė Jurgita Zalatorienė

image_print