Kovo 10 d., Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos išvakarės, sutampa su poeto ir aktyvaus pilietinio veikėjo Justino Marcinkevičius gimtadieniu. Jis savo kūryba nuolat beldėsi į Lietuvos žmonių širdis, ragindamas nepamiršti istorijos, žadindamas mūsų savigarbą. Per daugiatūkstantinius mitingus jis išmokė tautą skanduoti: „Lie-tu-va!“
Kovo 10 d. Paįstrio kultūros centro Bernatonių padalinyje vyko šventinis koncertas „Dainų ir šokių pynė Lietuvai“, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti, todėl renginį ir pradėjome Justino Marcinkevičiaus žodžias: „Tai gražiai gražiai mane augino…“ Koncerte nuskambėjo itin jautrios ir jausmingos, žiūrovų širdis palietusios dainos, kurias atliko Bernatonių padalinio mišrus vokalinis ansamblis (vad. Gediminas Lelys) ir NVŠ „Saviraiškos būrelio“ (vad. Giedrė Rameikienė) narė Milana Nemanytė, prasmingus sveikinimo žodžius išsakė Petras Nevulis, Bernatonių bendruomenės pirmininkė Stasė Jodinskienė ir Paįstrio kultūros centro direktorė Daiva Kiršgalvienė, gražiais tautiniais šokias ir kompozicija Lietuvai žiūrovus stebino Panevėžio bendruomenių rūmų vaikų ir jaunimo ansamblis „Grandinėlė“ (vad. Zita Rimkuvienė). Visi drauge nupynėme spalvingą dainų ir šokių pynę Lietuvai.
Dėkojame dalyviams už nuostabius jų pasirodymus, už dovanas nuoširdus ačiū Paįstrio kultūros centro direktorei Daivai Kiršgalvienei ir svečiui Petrui Nevuliui, žiūrovams padėka už šypsenas ir gausius plojimus, už nuolatinę pagalbą renginių metu ypatinga padėka savanoriams Ritai Kuzmaitei-Jurgaitienei, Ritai Karsabutienei ir Giedriui Rameikai, ačiū Bernatonių bendruomenei už bendradarbiavimą, už dalyvių priežiūrą Linai Danilavičienei.
Už fotoreportažą dėkojame Gintarui Lukoševičiui.


Informaciją parengė Paįstrio kultūros centro Bernatonių padalinio vadovė Giedrė Rameikienė

image_print