Panevėžio rajono savivaldybės Jaunimo reikalų taryba organizavo Jaunimo konferenciją, kurioje dalyvavo savivaldybės, jaunimo organizacijų ir jaunimo atstovai iš Panevėžio rajono. Sveikinimo žodį taręs Panevėžio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Antanas Pocius susirinkusiems linkėjo visada siekti savo tikslų ir nepamiršti, kad jaunas žmogus gali nuveikti didelius darbus jaunimo ir visos bendruomenės labui.

Konferencijoje buvo skaitomi šių dienų kontekste aktualūs pranešimai. Psichologas, pastorius Ramūnas Jukna kalbėjo apie streso pasireiškimą ir jo valdymą. Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius jaunimui suteikė žinių, kaip atskirti tikras naujienas ir melagienas. Tai ypač aktualu, kai šiandien jaunam žmogui gausiame informacijos sraute ne visada paprasta atsirinkti, kas tikra, o kas išgalvota.

Panevėžio regiono karjeros centro koordinatorė Vilanda Gustaitė pristatė karjeros centrą ir jo teikiamas galimybes jaunam žmogui. Pranešėja sakė, kad sėkmingam karjeros keliui reikia jau mokykloje. Svarbu suprasti, kad mokiniams reikia sudaryti sąlygas ugdytis karjeros kompetencijas, kad moksleivis tinkamai pasirinktų mokymosi kryptį, o atėjus stojimo laikui – ir norimą profesiją. Jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ prezidentė Gabrielė Kučytė supažindino su jaunimo politika ir jos perspektyvomis.

Išklausę pranešimus, dalyviai išsiskirstė į tris darbo grupes, kuriose diskutavo apie savivaldybės jaunimo problematiką, savanorystę, jaunimo organizacijų stiprinimą, jaunimo galimybes bei generavo komunikacijos idėjas.

Konferencijos pabaigoje dalyviai susipažino su rajone veikiančiomis jaunimo ir su jaunimu dirbančiomis organizacijomis, į kurių veiklą buvo kviečiami įsijungti.

Pasibaigus konferencijai jaunimo reikalų koordinatorė Sandra Budreikienė pasidžiaugė, kad šios kadencijos Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba yra aktyvi ir motyvuota, siekianti aktyvinti jaunimą Panevėžio rajone. Ji teigė tikinti, kad tokie renginiai taps tradicija, ir jaunimas turės galimybę susitikti, pabendrauti, pasidalinti idėjomis ir ieškoti būdų jas realizuoti, į veiklą įtraukti kuo daugiau jaunų žmonių.


Jaunimo reikalų tarybos informacija

image_print