Panevėžio r.  Naujamiesčio gimnazijos pedagogai  Alma Briedienė, Eglė Čepulienė,  Asta ir   Sigitas Žaludos  pagal projekto  Erasmus + Ka1 ( 2019- 1 – LT01- KA101-060285 ) mobilumus,  birželio 20 – 26 dienomis,  dalyvavo  aglų kalbos  įgūdžių  tobulinimo bei naujų tecnologijų taikymo ugdymosi procese kursuose, Kroatijos Respublikos  mieste Splite.

Pradinių klasių mokytojai Asta ir Sigitas Žaludos tobulino komunikavimo kompetenciją anglų kalba.  Dalyviai bendravo,  dalyvavo diskusijose, pristatė savo šalies, gimnazijos patirtį. Gilinosi į užsienio kalbos gramatikos pagrindus, taikė juos praktikoje.

Pradinių klasių mokytoja Alma Briedienė bei anglų k. ankstyvojo ugdymo pedagogė Eglė Čepulienė tobulino naujų technologijų taikymo ugymosi procese kompetencijas.  susipažino ir  praktiškai išbandė naujas platformas ,, Quri  puzzle“, ,,activity floors“,  ,,www.slido.com“,  ,,kar2ouche“,  ,,jigSamplanet“ ir kitas.

Abi mokytojų grupės dalyvavo bendrose diskusijoje apie  21 a. mokytojo  kompetencijas, naujų technologijų privalumus ir trūkumus, mokinių motyvaciją, nuotolinio ugdymosi  keliamus iššūkius.  Kroatos mieste Splite kursų dalyviai netik įgijo naujos patirties, bet ir užmezgė naujus ryšius su  Estijos, Italijos, Ispanijos, Portugalijos bei Kroatijos švietimo inovatoriais.

Prasidėjus naujiems mokslo metams,  pedagogai  pristatys  įgytą patirtį gimnazijos bei Panevėžio r. mokytojams , taikys  ugdymo procese, organizuojamose akcijose, naujuose susitikimuose su užsienio švietimiečiais  ar kitais svečiais.


                                   Naujamiesčio gimnazijos  pradinių klasių mokytojas,  direktoriaus pavaduotojas ugdymui Sigitas Žaluda

 

image_print