Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nurodyta, kad asmenys ir šeimos, kurie nuomojasi savivaldybės socialinį būstą, privalo pasibaigus kalendoriniams metams iki gegužės 1 d. pateikti Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją. Įstatymo 20 straipsnio 5 punkto 2 punkte numatyta, kad  socialinio būsto nuomos nutraukiama, kai deklaruoto turto vertė ar pajamos, kurios vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, daugiau kaip 25 procentais viršija šio įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius. Atsižvelgus į tai, būtų vertinamos tiek Jūsų metinės pajamos, tiek deklaruoto turto dydis.

Kadangi duomenų apie planuojamo pirkti žemės sklypo vertę, šeimos sudėtį ir turimo turto vertę neturime, tai tiksliau pateikti informacijos negalime.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-06-02 18:40

image_print