Užduokite savo klausimą

  Klausimai ir atsakymai

  Ar imanoma gauti projekta daryta 1989m. is archyvo. Namo priestato Piniavoje

  Savivaldybės administracija statybos leidimus išduoda nuo 2002 m. sausio 1 d. Iki tol leidimus statybai išdavinėjo VTPSI (Statybos inspekcijos) Panevėžio skyrius. Jei jie turi archyvą, ar jis perduotas centriniam archyvui – teirautis Statybos inspekcijos Panevėžio skyriuje arba kreiptis į projekto autorių.


  Laba diena. Turiu sugriuvusią pirtelę seną (Unikalus Nr.6693-9003-6066) prie upės adresu Daukniškio g. 28, Daukniškių k. Paįstrio sen. Užstatytas plotas 20 kv.m. Noriu ją atsinaujinti, pasididinti ir pakeisti orientaciją. Sklypo dydis 0.0109 ha. Kokius dokumentus turiu paruošti ir kur priduoti?

  Atstatant pastatą, jei jis buvo registruotas NT Registre, nekeičiant jo ploto ir tūrio – neprivalomas projektas ir leidimas, o  jį rekonstruoti galima vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“reikalavimais; jei privaloma gauti statybai leidimą projektą pateikti per IS “Infostatyba” (tokiu atveju rekomenduojame kreiptis į projektuotojus).


  Sveiki, Tičkūnuose esančiuose soduose pridygo daug gyvenamų namų, gatvė neapšviesta, kasdien ten vaikšto suaugę ir vaikai, gal pavyktų apšviesti visą gatvę? O rinkliava padalinti visoms Sodų bendrijoms? (rašau apie gatvę vedančia į Katino parduotuvę)

  Kol rajono savivaldybė neperėmė sodų bendrijų gatvių, jose įrenginėti gatvių apšvietimo tinklus ar kitą komunalinę infrastruktūrą neplanuojama. Vietos bendruomenė galėtų pasinaudoti galimybe pageidaujamo gatvių apšvietimo tinklo statybai suteikti pirmenybę, jei prisidėtų savanorišku indėliu prie darbų finansavimo taip, kaip nustatyta Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019-02-20 sprendimu Nr. T-39 patvirtintame Infrastruktūros objektų projektavimo, statybos, rekonstravimo, remonto darbų, prie kurių finansavimo prisideda fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys, tvarkos apraše. Tam būtina sąlyga, kad minimali objekto darbų vertė būtų 5,0 tūkst. Eurų, o pareiškėjo dalinio  prisidėjimo dydis ne mažesnis kaip 20 procentų. Kitu atveju, be jokių išlygų apšvietimo tinklų statybos darbus bendru susitarimu galėtų organizuoti suinteresuotos sodų bendrijos, pačios išsiimdamos prisijungimo sąlygas, užsakydamos ir apmokėdamos projekto parengimo paslaugą bei rangos darbus. Pažymėtina, kad sodų bendrijose gatvių juostos dažnai būna susiaurintos dėl už sklypo ribų įrengtų tvorų, augančių želdinių ir kt. Dėl tokių kliūčių pašalinimo ar apėjimo sodų bendrijos nariai tarpusavyje susitartų lengviau, nei savivaldybės institucijos užsakymu apšvietimo tinklų statybos projektą rengiantis projektuotojas.


  Laba diena, norime statyti pirtį iki 50 kv.m ploto kaimo vietovėje namų valdos sklype, netoliese statomo namo ..Statinys priskiriamas I gr. nesudėtingiems statiniams. Jiems nei projektas, nei leidimas statyti neprivalomas. Koks minimalus atstumas nuo pirties iki kaimynų sklypo ribos turi būti išlaikytas, kad nebūtų pažeisti trečiųjų asmenų interesai? Gretimuose sklypuose namai dar nestatomi, vienas kaimynas sutinka su vieno metro atstumu nuo jo sklypo ribos.

  Iki kaimyninio sklypo ribos turi būti išlaikomas 3,00 m atstumas, rašytiniu kaimyno sutikimu galima atstumą sumažinti sutartu atstumu. Jei sklypas (-ai) buvo suformuoti detaliuoju planu, tai reikia žiūrėti, kokiu atstumu nuo sklypo ribos numatyta užstatymo linija; šios ribos keitimas (mažinimas) laikomi neesminiais detaliojo plano sprendiniais, kuriuos galima koreguoti techninio projekto metu.


  Paskutinis atnaujinimas: 2021-03-03 10:54