Užduokite savo klausimą

  Klausimai ir atsakymai

  Sveiki, besikuriančiame naujame kvartale Ūtos kaime pažiūrėjus jūsų melioracijos žemėlapi matau jog ten rekonstruotas drenažas. Tačiau sklypai apsemti, tuo pačiu ir kelias apsemtas, nepravažiuojamas. Noriu paklausti, kur kreiptis dėl drenažo priežiūros ir kas jį turėtų aptarnauti, nors retkarčiais patikrinti ar jie atlieka savo funkciją.

  Prašome prašymą, nurodant savo kontaktus, siųsti Panevėžio rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėjai el. paštu: zita.bakaniene@panrs.lt.

  Reikėtų nurodyti problematiško sklypo valdymo teisę, pageidautina pridėti sklypo planą ir pažymėti problemos vietą.


  Norėjau pasiteirauti, kokia galimybė padovanoti, priduoti kelią Panevėžio rajono savivaldybės žiniai. Kokie reikalingi dokumentai ir nuo ko pradėti, kai yra apie 34 kelio bendrasavininkiai? Prašau nurodykite valstybės tarnautojus, kurie suteiktų išsamią ir aktualią informaciją. Adresas Jums tikriausiai žinomas Paežerio I kaimas, Panevėžio rajonas.

  Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn perimami vietinės reikšmės keliai ir gatvės su priklausiniais (šaligatviais, gatvių apšvietimo, lietaus nuotekų tinklais, pralaidomis ir kt.) ar be jų (toliau – infrastruktūros objektas) įrengti ir įregistruoti Nekilnojamojo turto registre, kai jų baigtumas yra 100 proc., su jų naudojimui pagal paskirtį priskirtu (reikalingu) žemės sklypu.

  Fizinis ar juridinis asmuo (jo įgaliotas atstovas) prašymą perduoti Savivaldybės nuosavybėn jam nuosavybės teise priklausančius infrastruktūros objektus pateikia Savivaldybės administracijos direktoriui. Prašyme nurodoma:

  1. infrastruktūros objekto duomenys (vieta, įrengimo data, techninės charakteristikos, unikalus numeris);
  2. siūlomo objekto vertė pagal perdavimo metu galiojančią vidutinę rinkos vertę, įrašytą Nekilnojamojo turto registro išraše;
  3. bendra informacija apie savininką (fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktiniai duomenys; juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė, kontaktiniai duomenys);
  4. kita, savininko (jo įgalioto atstovo) nuomone, svarbi informacija;
  5. prašymo surašymo data, pridedamų dokumentų sąrašas.

  Su prašymu savininkas (jo įgaliotas atstovas) pateikia šiuos dokumentus:

  1. Nekilnojamojo turto registro išrašą apie infrastruktūros objekto ir žemės sklypo teisinę registraciją;
  2. perduodamo turto kadastrinių matavimų bylos kopiją;
  3. juridinio asmens registracijos pažymėjimo ir įstatų (išskyrus atvejus, kai savininkas yra fizinis asmuo) kopijas;
  4. įgaliojimą, patvirtinantį atstovo teises, jeigu prašymą pateikia savininko įgaliotas atstovas;

  Sprendimą dėl infrastruktūros objektų perėmimo Savivaldybės nuosavybėn priima Savivaldybės taryba.


  Siūlau svarstyti klausimą dėl dviračių tako statybos kelio ruože Trakiškis – Panevėžys, nes dviračių transporto eismas šia kriptimi yra intencyvus. Taip pat dėl vingiuoto ir siauro kelio dviratininkams ši kelio atkarpa yra nesaugi, o daugumą dviračių eismo dalyvių sudaro jauni žmonės ir paugliai.

  Kelias nuo Trakiškio k. iki Panevėžio m. yra valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3006 Panevėžys–Pavašuokiai–Subačius atkarpa. Valstybinės reikšmės kelių tiesimo, taisymo, priežiūros ir saugaus eismo užtikrinimo priemonių įrengimo darbų užsakovo funkcijas vykdo VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija, todėl su pasiūlymais dėl eismo sąlygų gerinimo tokiuose keliuose reikia kreiptis į šią instituciją.


  Kada galima tikėtis Paįstryje turėti kanalizaciją centralizuotą. Ar bus pradėti vykdyti pradėti darbai.ir kada konkrečiai.

  Informuojame, kad projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų statyba Paįstrio k., Gegužinės k. ir Ėriškių k., Panevėžio rajone“ įgyvendina Panevėžio rajono savivaldybės viešoji įstaiga Velžio komunalinis ūkis. Projekto įgyvendinimo terminas užsitęsė, kadangi 2020 m. gegužės mėnesį buvo nutraukta sutartis su darbus vykdžiusiu rangovu, kuris nesilaikė sutartyje nustatytų terminų, o vėliau ir bankrutavo. Įvykus likusių, pagal projektą nebaigtų darbų viešajam pirkimui, su nauju rangovu 2021 m. kovo 10 d. pasirašyta rangos sutartis šių darbų užbaigimui. Darbų atlikimo terminas 12 mėnesių. Įvykdžius visus sutartyje numatytus darbus, atlikus statybos užbaigimo ir nutiestų tinklų registravimo procedūras, 2022 m. numatoma pradėti teikti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas Paįstrio k. ir Gegužinės k. vartotojams.


  Ar yra galimybė pildyti prašymą dėl dviračių tako iki mūsų gyvenvietės? Kalba eina apie Paliūniškis – Likpetriai atkarpą.

  Kelias tarp Paliūniškio k. ir Likpetrių k. yra valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 191 Paliūniškis–Vabalninkas atkarpa. Valstybinės reikšmės keliuose darbų ir priežiūros užsakovo funkcijas vykdo VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija, todėl dėl galimybės įrengti dviračių taką minėtame kelio ruože turite kreiptis į šią instituciją.


  Paskutinis atnaujinimas: 2021-03-03 10:54