Dažniausiai užduodami klausimai

Ar galiu tikėtis kompensacijos už valymo įrenginį kuri pasistačiau prieš 4 metus. Ačiū. Bernatoniai Ekrano2 sodai.

Ne, Jūs negalite tikėtis kompensacijos dėl patirtų individualių nuotekų valymo įrenginių statybos išlaidų, nes Jūsų  įrenginys pastatytas pieš 4 metus, o Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 8 d. sprendimu Nr. T-102 patvirtintame Individualių nuotekų valymo įrenginių statybos išlaidų dalinio kompensavimo tvarkos aprašo 6 punkte yra nustatyta, kad  kompensuojamos išlaidos, patirtos ne anksčiau kaip 12 mėnesių nuo einamųjų metų kvietimo teikti prašymus paskelbimo savivaldybės interneto svetainėje www.panrs.lt dienos iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d.


Norėjau paklausti ar galima gauti parama nuotekų valymo įrenginiui,kuris jau yra naudojamas apie ~2 sav. jei namas yra Panevėžio raj, soduose. Namo paskirtis gyvenamas namas bet nebaigta statyba. Visi projektai ir leidimai yra.

Taip, Jūs galite teikti prašymą dėl patirtų individualių nuotekų valymo įrenginių statybos išlaidų dalinio kompensavimo nustatyta tvarka, nes Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 8 d. sprendimu Nr. T-102 patvirtintame Individualių nuotekų valymo įrenginių statybos išlaidų dalinio kompensavimo tvarkos aprašo 6 punkte yra nustatyta, kad  kompensuojamos išlaidos, patirtos ne anksčiau kaip 12 mėnesių nuo einamųjų metų kvietimo teikti prašymus paskelbimo savivaldybės interneto svetainėje www.panrs.lt dienos iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d.


Noriu paklausti ar yra planuose teikti paraišką dėl individualių nuotekų valymo įrenginių ar nuotekų kaupimo rezervuarų įsigyjimo dalinio kompensavimo gyventojams? Jei taip, tai kada? Taip pat norėčiau paklausti, kodėl iki šiol nebuvo teikta paraiška, kai kitos savivaldybės pasinaudojo šia galimybe?

Jūs turite galimybę gauti kompensaciją už individualių nuotekų valymo įrenginių  (toliau – INVĮ) įsirengimą savo lėšomis nuosavybės teise priklausančiame sklype. Kompensuojama suma – iki 50% patirtų išlaidų, bet ne daugiau 1000 Eur. Pagrindinės sąlygos yra šios: turite pasirengti INVĮ supaprastintą statybos projektą, jo pagrindu gauti statybą leidžiantį dokumentą, pasistatyti INVĮ, atitinkančius nustatytus ES reikalavimus (įrenginys turi turėti CE ženklinimą), ir, pilnai užbaigus statybą, nustatyta tvarka pateikti prašymą savivaldybei dalinai kompensuoti patirtas išlaidas (toliau – Prašymas).

Kvietimas pateikti Prašymus bus paskelbtas savivaldybės internetiniame puslapyje www.panrs.lt skiltyje po š.m. balandžio 8 d. Prie kvietimo bus pridėta ir Prašymo forma ir Individualių nuotekų valymo įrenginių statybos išlaidų dalinio finansavimo tvarkos aprašas, kuriame detaliai aprašyta visa kompensavimo tvarka.

Sunku suprasti, ką turėjote mintyse rašydama: „kodėl iki šiol nebuvo teikta paraiška, kai kitos savivaldybės pasinaudojo šia galimybe?“. Panevėžio rajono savivaldybės taryba jau antri metai iš eilės teikia paramą rajono gyventojams, savo lėšomis įsirenginėjantiems INVĮ.


Norime įvesti biologinį nuotekų valymo įrenginį seneliui. Esame Jotainių gyvenvietėje. Sakykite prašau, ar pensininkams nėra taikomos paramos, kompensacijos?

Laba diena. Jūsų senelis turi galimybę gauti kompensaciją už individualių nuotekų valymo įrenginių  (toliau – INVĮ) įsirengimą savo lėšomis nuosavybės teise priklausančiame sklype. Kompensuojama suma – iki 50% patirtų išlaidų, bet ne daugiau 1000 Eur. Pagrindinės sąlygos yra šios: reikia pasirengti INVĮ supaprastintą statybos projektą, jo pagrindu gauti statybą leidžiantį dokumentą, pasistatyti INVĮ, atitinkančius nustatytus ES reikalavimus (įrenginys turi turėti CE ženklinimą), ir, pilnai užbaigus statybą, nustatyta tvarka pateikti prašymą savivaldybei dalinai kompensuoti patirtas išlaidas (toliau – Prašymas).

Kvietimas pateikti Prašymus bus paskelbtas savivaldybės internetiniame puslapyje www.panrs.lt , aktualijų skiltyje po š.m. balandžio 8 d. Prie kvietimo bus pridėta ir Prašymo forma ir Individualių nuotekų valymo įrenginių statybos išlaidų dalinio finansavimo tvarkos aprašas, kuriame detaliai aprašyta visa kompensavimo tvarka.


Sveiki. Noriu paklausi, ar nenumatomi kanalizacijos irengimu darbai Daukniūnų gyvenvieteje? Ar galima gauti kompensacija isirengiant valymo įrengini nuosavoje valdoje? Kokios sąlygos?ir kokia kompensacijos suma?

Laba diena. Šiuo laikotarpiu nenumatoma centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų plėtra Daukniūnų k., bet Jūs turite galimybę gauti kompensaciją už individualių nuotekų valymo įrenginių  (toliau – INVĮ) įsirengimą savo lėšomis nuosavybės teise priklausančiame sklype. Kompensuojama suma – iki 50% patirtų išlaidų, bet ne daugiau 1000 Eur. Pagrindinės sąlygos yra šios: turite pasirengti INVĮ supaprastintą statybos projektą, jo pagrindu gauti statybą leidžiantį dokumentą, pasistatyti INVĮ, atitinkančius nustatytus ES reikalavimus (įrenginys turi turėti CE ženklinimą), ir, pilnai užbaigus statybą, nustatyta tvarka pateikti prašymą savivaldybei dalinai kompensuoti patirtas išlaidas (toliau – Prašymas).

Kvietimas pateikti Prašymus bus paskelbtas savivaldybės internetiniame puslapyje www.panrs.lt , aktualijų skiltyje po š.m. balandžio 8 d. Prie kvietimo bus pridėta ir Prašymo forma ir Individualių nuotekų valymo įrenginių statybos išlaidų dalinio finansavimo tvarkos aprašas, kuriame detaliai aprašyta visa kompensavimo tvarka.


Sveiki, norėtume sužinoti,kodėl kelias Bernatonys-Pušalotas valomas ir barstomas tik iki Gailiūnų gyvenvietės.Rajono riba juk baigiasi už Medikonių gyvenvietės?Mums labai aktualu,nes kiekvieną rytą šiuo keliu vykstame į darbą.Ar taip bus visą žiemą?O gal yra kažkokie normatyvai,kad keletas kilometrų iki rajono ribos nevaloma?

Klausime įvardintas kelias Nr. 3005 Panevėžys–Skaistgiriai–Pušalotas yra valstybinės reikšmės rajoninis kelias. Kelio valymo nuo sniego, barstymo ir kitus priežiūros žiemą darbus tokiuose Panevėžio rajono keliuose vykdo VĮ „Panevėžio regiono keliai“. Kaip mus informavo šios įmonės atstovas, iki Naujų metų ruožas nuo Gailiūnų k. iki Medikonių k. galėjo būti nebarstytas, tačiau po Naujų metų minėtame kelyje priežiūros darbai vykdomi iki rajono ribos. Taip yra todėl, kad iki 2016-12-31, vadovaujantis galiojančiais normatyvais, buvo barstomi tik tie keliai ar jų ruožai, kuriuose automobilių transporto eismo intensyvumas yra didesnis kaip 1000 automobilių per parą. Nuo 2017-01-01 pasikeitus teisės aktų reikalavimams barstomi ir tokios kategorijos rajoniniai keliai, kuriuose eismo intensyvumas yra didesnis kaip 500 automobilių per parą. Daugiau informacijos apie valstybinės reikšmės kelių priežiūrą šią žiemą galite rasti Lietuvos automobilių kelių direkcijos interneto svetainėje http://www.lakd.lt/files/naujienos/ziema2016.pdf


Sveiki, norėčiau sužinoti kur kreiptis dėl žemes pakeitimo paskirties. Reiktu pakeisti 1ha iš ūkinės į namų valda.

Prašymai dėl žemės paskirties keitimo  teikiami Panevėžio rajono savivaldybės administracijai.


Laba diena.Noriu paklausti,kada planuojama pradėti geriamojo vandens tiekimo tinklų statybą Ibutonių k., Panevėžio r.?

2019 m. spalio 29 d. pasirašyta rangos sutartis dėl Ibutonių k. geriamojo vandens tiekimo tinklų statybos. Iki šio laiko rangovas parengė ir suderino vandentiekio tinklų statybos techninį projektą, buvo atlikta bendroji projekto ekspertizė, nupirktos statybos darbų techninės priežiūros paslaugos. Tinklų statybos darbai turėtų būti pradėti šių metų gegužės viduryje.


Laba diena, norėjau pasiklausti ar yra numatyti žvyrkelio asfaltavimo darbai atkarpai Spirakiai-Dragonys pagal “Rail Balticą” geležinkelio tiesimo programą?

„Rail Baltica“ geležinkelio tiesimo projekto įgyvendinimo metu nebus sprendžiami jo kertamų žvyrkelių asfaltavimo klausimai. Kaip ir visų šalies valstybinės reikšmės kelių su žvyro danga, taip ir kelio Nr. 3013 Berčiūnai-Dragonys-Gailiūnai asfaltavimo darbų užsakovas yra Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Pagal šios institucijos patvirtintą metodiką sudarytame asfaltuotinų žvyrkelių sąraše klausime nurodyto kelio ruožas įrašytas 27-uoju numeriu. Pažymėtina, kad 2018-2020 m. laikotarpyje numatyti tik aštuonių pirmųjų į sąrašą įrašytų ruožų asfaltavimas.


Kur galeciau kreiptis sodo zyjmejimo klausimu, perkant soda pries pora metu buvo kampinis zymeklis, dabar jo nerandu, pirmininke turi pretenziju, kad uzimu per dideli plota.

Dėl žemės sklypo ribų nužymėjimo ar riboženklių atstatymo turite kreiptis į geodezinių matavimų paslaugas teikiančias įmones ar fizinius asmenis. Vadovaujantis Žemės sklypo ribų ženklinimo taisyklių, patvirtintų Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus 2005 m. lapkričio 10 d. įsakymu „Dėl žemės sklypo ribų ženklinimo taisyklių ir riboženklių standarto patvirtinimo“, 8 punkto nuostatomis, žemės sklypo savininkas, valstybinės žemės sklypo patikėtinis arba kitas valstybinės žemės sklypo naudotojas, nustatęs žemės sklypo ribas žyminčių riboženklių sunaikinimo ar sugadinimo faktą, privalo nedelsdamas imtis priemonių sunaikintiems ar sugadintiems riboženkliams atstatyti LR nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų LR Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534, ir Taisyklių nustatyta tvarka.


Užduokite savo klausimą

    Paskutinis atnaujinimas: 2022-09-19 16:05