Iki šiol gerai sutarusios, bendrus projektus vykdančios, darželinukais ir gimnazistais, gyventojų darbo vietomis  besidalijančios Panevėžio rajono ir miesto savivaldybės oficialiai pasirašė bendradarbiavimo sutartį dėl teritorijos, skirtos naujoms investicijoms pritraukti, vystymo.  Sutarties pasirašymui Panevėžio rajono savivaldybės taryba pritarė rugsėjo 28 dieną.

„Patirtis rodo, kad pavieniai veiksmai ne tokie efektyvūs. Veiksmingiausias itin didelių projektų įgyvendinimo, įvairių problemų sprendimo būdas – savivaldybių bendradarbiavimas. Miesto tipo ir „orientuota į žemės ūkį“ savivaldybės rado bendrą vardiklį – naujos, investicijoms tinkamos  teritorijos šalia „Rail Baltica“ terminalo sukūrimas ir vystymas“, – sakė Panevėžio  rajono meras Antanas Pocius.

„Šiandien su Panevėžio rajono savivaldybe pasirašę bendradarbiavimo sutartį dedame rimtą pagrindą Panevėžio regiono augimui ir stiprinimui, verslui palankios aplinkos kūrimui“, – sakė Panevėžio miesto meras Rytis Račkauskas.

Naująja sutartimi savivaldybės sieks pagerinti investicinę aplinką, regiono investicinį patrauklumą, sudaryti palankesnes sąlygas investicijoms pritraukti ir naujoms darbo vietoms kurti. Nuo šiol jos bendrai vykdys paruošiamuosius darbus: teiks pasiūlymus dėl tinkamos teritorijos planavimo, įvertins esamus žemės sklypus, rengs dokumentus pasirinktos teritorijos pagrindimui įvertinti, bendradarbiaus ir teiks viena kitai pagalbą organizaciniais ir administraciniais klausimais, susijusiais su teritorijos planavimu.


Savivaldybės informacija

image_print