Gegužės 5 d. Panevėžio r. Upytės tradicinių amatų centre vyko VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros vykdomo projekto „Kaimo bendruomenių veiklos skatinimas bei jaunimo aktyvinimas įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą“ seminaras „Jaunimo įtraukimas ir lyderystės skatinimas kaimo bendruomeninėje veikloje“, kuriame dalyvavo Panevėžio ir aplinkinių rajonų jaunuoliai, savivaldybių atstovai, VVG nariai, kaimo bendruomeninių ir kitų nevyriausybinių organizacijų atstovai dirbantys su jaunimu kaimo vietovėse.

Lektorius Marius Ulozas seminaro dalyvius skatino diskutuoti temomis: ką reiškia būti jaunu, kaip galima jauniems žmonėms įsitraukti į kaimo plėtros procesus, ko trūksta, ar kas trukdo būti aktyviu ir lygiaverčiu bendruomenės nariu. Praktinių užsiėmimų metu dalinomės veiklos idėjomis, kūrėme socialinius bendruomenių žemėlapius, išsakėme kas patinka ir ką reikėtų tobulinti.

Bendruomenė ir bendruomeniškumo aplinka jaunimui būtina kaip socialinio atsiskleidimo terpė, tačiau kaimo bendruomenių veiklose vis dar trūksta sistemingo jaunų žmonių įsitraukimo. Būtina skatinti jaunimo dalyvavimą bendruomeninėje veikloje, didinti jo užimtumą ir savarankiškumą, suteikti galimybes veikti, ugdyti jaunimą taip, kad kiekvienas pagal savo poreikius ir išgales įgytų kompetencijų, būtinų aktyviai veiklai kaimo plėtros procesuose.


Panevėžio r. bendruomenių sąjungos pirmininkė Odeta Baltramiejūnienė

image_print