Jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos

Panevėžio rajono jaunimo organizacijų taryba „Apskritasis stalas“ (PRAS)

Pirmininkė Modesta Petrauskaitė
Tel. Nr. +370 698 23 565
El. p. modesta.petrauskaite@gmail.com
www.facebook.com

Veiklos pobūdis:

Panevėžio rajono jaunimo organizacijas vienijanti platforma, kuri vienija, atstovauja, stiprina ir viešina jaunimo organizacijas.


Lietuvos skautijos padalinys Panevėžio kraštas  

Panevėžio krašto seniūnė Jurgita Kuprinskienė
Tel. Nr. +370 686 99819
El. p. jurkpr@gmail.com
www.skautai.lt
www.facebook.com

Veiklos pobūdis:

Lietuvos skautija yra Lietuvos visuomeninė, laisvanoriška, nepolitinė organizacija, veikianti pagal įstatuose suformuluotus tikslus, principus ir metodą. Ji atvira Lietuvos gyventojams nepriklausomai nuo jų rasės, tautybės, religijos, lyties ar visuomeninės padėties.

Lietuvos skautijos tikslas – ugdyti jaunus žmones, siekiant jų, kaip individų, atsakingų piliečių ir jų vietinės, nacionalinės ir tarptautinės bendruomenės narių, fizinio, intelektinio, socialinio ir dvasinio potencialo išraiškos.


Lietuvos moksleivių sąjungos Panevėžio mokinių savivaldų informavimo centras

Pirmininkas Rokas Urbonas
Tel. Nr. +370 611 22811

El. p urbonas.rokas12@gmail.com

Vicepirmininkė Augustina Baltušnikaitė

Tel. Nr. +370 626 40172

El. p. 8augustina@gmail.com

El. p.  panevezys@moksleiviai.lt

www.facebook.com

instagram.com/lms_panevezys/

Veiklos pobūdis:

Misija – atstovauti moksleiviams formuojant įtaką švietimo ir jaunimo politikai, šviečiant moksleivius jiems aktualiais klausimais, vienijant juos bendrai veiklai, bendradarbiaujant su valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis, kuriant tobulą moksleivių bendruomenę.


Ramygalos jaunimo iniciatyvinė grupė „Mes galim“

Grupės atstovė Greta Viliūnaitė
Tel. Nr. +370 647 25 704
El. p. tucikiukas@gmail.com

Veiklos pobūdis:

Savanoriška ir savarankiška jaunimo veikla, skirta savo ir visuomenės poreikiams tenkinti. Veikia jaunų žmonių labui, tobulinant jų bendruosius gebėjimus, kuriant aplinką, palankią tobulėjimo proceso įgyvendinimui.


Ramygalos atviras jaunimo centras 

Direktorė Loreta Kubiliūnienė
Tel. Nr. +370 615 65 297
El. p. ramygaloskc@gmail.com, info@ramygalosajc.lt
http://ramygalosajc.lt/
www.facebook.com

Veiklos pobūdis:

Atviras jaunimo centras – tai saugi erdvė, skirta susirinkti jauniems žmonėms, dalintis idėjomis ir jas įgyvendinti, tobulėti, bendrauti ir bendradarbiauti, taip pat atrasti ir realizuoti save įvairiose veiklose bei prasmingai leisti laiką. Tai erdvė būti savimi.


Panevėžio rajono Šilagalio kultūros centro atvira jaunimo erdvė 

Direktorius Vilmantas Vapsva
Tel. Nr. +370 610 29 071
El. p. silagaliokc@gmail.com

Veiklos pobūdis:

Atvira jaunimo erdvė – tai saugi erdvė, skirta susirinkti jauniems žmonėms, dalintis idėjomis ir jas įgyvendinti, tobulėti, bendrauti ir bendradarbiauti, taip pat atrasti ir realizuoti save įvairiose veiklose bei prasmingai leisti laiką. Tai erdvė būti savimi.

Jei šiame sąraše nerandate savo organizacijos, informuokite jaunimo reikalų koordinatorių el. paštu sandra.budreikiene@panrs.lt, pateikite organizacijos rekvizitus arba užpildykite informacinę anketą, kurią rasite čia

Paskutinis atnaujinimas: 2021-11-16 10:07