Jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos

Panevėžio rajono jaunimo organizacijų taryba „Apskritasis stalas“ (PRAS)

Prezidentas Dominykas Židonis
Tel. Nr. +370 699 98 837
El. p. [email protected]
www.facebook.com

www.pras.lt

Veiklos pobūdis:

Panevėžio rajono jaunimo organizacijas vienijanti platforma, kuri vienija, atstovauja, stiprina ir viešina jaunimo organizacijas.


Lietuvos skautijos padalinys Panevėžio kraštas  

Panevėžio krašto seniūnė Lina Rinkauskaitė
Tel. Nr. +370 607 10025
El. p. [email protected]
www.skautai.lt
www.facebook.com

Veiklos pobūdis:

Lietuvos skautija yra Lietuvos visuomeninė, laisvanoriška, nepolitinė organizacija, veikianti pagal įstatuose suformuluotus tikslus, principus ir metodą. Ji atvira Lietuvos gyventojams nepriklausomai nuo jų rasės, tautybės, religijos, lyties ar visuomeninės padėties.

Lietuvos skautijos tikslas – ugdyti jaunus žmones, siekiant jų, kaip individų, atsakingų piliečių ir jų vietinės, nacionalinės ir tarptautinės bendruomenės narių, fizinio, intelektinio, socialinio ir dvasinio potencialo išraiškos.


Lietuvos moksleivių sąjungos Panevėžio mokinių savivaldų informavimo centras

Pirmininkas Vėjes Urbonas
Tel. Nr. +370 611 22811

El. p [email protected]

www.facebook.com

instagram.com/lms_panevezys/

Veiklos pobūdis:

Misija – atstovauti moksleiviams formuojant įtaką švietimo ir jaunimo politikai, šviečiant moksleivius jiems aktualiais klausimais, vienijant juos bendrai veiklai, bendradarbiaujant su valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis, kuriant tobulą moksleivių bendruomenę.


Ramygalos jaunimo iniciatyvinė grupė „Mes galim“

Grupės atstovas Deividas Liberis
Tel. Nr. +370 635 55 326
El. p. [email protected]

Veiklos pobūdis:

Savanoriška ir savarankiška jaunimo veikla, skirta savo ir visuomenės poreikiams tenkinti. Veikia jaunų žmonių labui, tobulinant jų bendruosius gebėjimus, kuriant aplinką, palankią tobulėjimo proceso įgyvendinimui.


Ramygalos atviras jaunimo centras 

Direktorė Loreta Kubiliūnienė
Tel. Nr. +370 615 65 297
El. p. [email protected], [email protected]
http://ramygalosajc.lt/
www.facebook.com

Veiklos pobūdis:

Atviras jaunimo centras – tai saugi erdvė, skirta susirinkti jauniems žmonėms, dalintis idėjomis ir jas įgyvendinti, tobulėti, bendrauti ir bendradarbiauti, taip pat atrasti ir realizuoti save įvairiose veiklose bei prasmingai leisti laiką. Tai erdvė būti savimi.


Panevėžio rajono Šilagalio kultūros centro atvira jaunimo erdvė 

Direktorius Vilmantas Vapsva
Tel. Nr. +370 610 29 071
El. p. [email protected]

Veiklos pobūdis:

Atvira jaunimo erdvė – tai saugi erdvė, skirta susirinkti jauniems žmonėms, dalintis idėjomis ir jas įgyvendinti, tobulėti, bendrauti ir bendradarbiauti, taip pat atrasti ir realizuoti save įvairiose veiklose bei prasmingai leisti laiką. Tai erdvė būti savimi.

Jei šiame sąraše nerandate savo organizacijos, informuokite jaunimo reikalų koordinatorių el. paštu sandra.budreikiene@panrs.lt, pateikite organizacijos rekvizitus arba užpildykite informacinę anketą, kurią rasite čia

Paskutinis atnaujinimas: 2023-07-28 09:37